A cikk szerzője:

Dr. Joó Ervin ügyvezető igazgató
VAMAV

Előhegyi Zoltán gyártmánytervezési osztályvezető
VAMAV Vasúti Berendezések Kft.

Azonos állomáson beépített, eltérő síndőlésű és anyagminőségű kitérők üzemi tesztjének tapasztalatai | 13. oldal


A repedések, anyagszerkezeti hibák felfedésére folyadékbehatolásos vizsgálatokat (penetráció) végeztünk ([9] szerint). Az üzemi teszt során eddig két alkalommal (2018. március, október) a 10-es kitérőben (1 : ∞, R350HT) fordultak elő rövid hosszon (100–150 mm) kismértékű, A kategóriás (károsodási mélység mk < 0,5 mm), illetve B kategóriás (károsodási mélység mk = 0,5–1,5 mm) HC-hibák (12. ábra). Mindkét esetben az egyenes csúcssín azon szakaszán, ahol a jármű­kerék futás közben átterhelődik a tősínről a csúcssínre. Ez a hely a tesztkitérők esetében a 9–10. alj fölött található (a 4. ábrán látható).

12. ábra. HC-hiba a 10-es kitérőben
Az elvégzett időszakos vizsgálatok alkalmával eddig egyszer (2018. december) tapasztaltunk rövid hosszon (60–80 mm) kismértékű (0,5 mm mély) repedést, a 8-as kitérőben (1 : 40, R400HT) (13. ábra).
Az RCF jellegű hibák felfedésére irányuló örvényáramos vizsgálatokat ([10] szerint) félévenként végeztünk. Az alkalmazott mérőeszközök: GF–04 (négycsatornás) és HC Scan dual (kétcsatornás). Az üzemi teszt során elvégzett időszakos vizsgálatok alkalmával az örvényáramos mérések a 10. kitérő kivételével egyik kitérő esetében sem tártak fel RCF jellegű hibát. A 10. kitérő esetében a folyadék­behatolásos vizsgálatok által feltárt hibák az örvényáramos vizsgálatokkal is megerősítést nyertek (2-es és 3-as nyomsáv A és B hibakategória) (14. ábra).

13. ábra. Repedés a 8-as kitérőben

14. ábra. HC-hibák színjelölése és a mérőműszer nyomsávjainak értelmezése

Elvégzett fenntartási munkák

Az Üzemeltető és a Gyártó kötelezettséget vállaltak, hogy az időszakos vizsgálatok megállapításai alapján szükségessé váló karbantartási munkákat kellő időben, maradéktalanul elvégzik, és bármilyen munkavégzés csak közös egyetértésükkel történhet. A munkamegosztás alapelve szerint a kitérők vasanyagának karbantartását a tisztítás, váltósínszékek kenése, csavarutánhúzás, valamint az alkatrész­csere-jellegű munkákat kivéve, illetve a váltók beszabályozását a tesztidőszak időtartama alatt a Gyártó végzi, minden egyéb karbantartási munkát az Üzemeltető végez vagy végeztet.

15. ábra. Felügyeleti és fenntartási munkák
Az üzemi teszt eddig eltelt két éve alatt a napi üzemeltetési feladatok (pálya­felügyelet, váltótisztítás) elő­írás szerinti rendszerességgel történtek, a pályafelügye­le­ti tevékenység alapján megállapított hibákat, hiányosságokat pedig a műszaki szükségességnek megfelelő gyakoriság­gal megszüntették. Összesen három al­ka­­lommal történt karbantartási munka­végzés (csúcs­sín­gör­gő-­sza­bályozás, zár­szer­kezet-ellenőrzés, fánceltávolító és HC-­köszörülés, repedésjavítás feltöltő he­gesz­téssel), melyek közül az első alkalom a VAMAV Kft. Első karbantartás nevű szolgáltatása volt.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. melléklete (OVSZ I.).
 • [2] Felügyeleti és Karbantartási Megállapodás. MÁV Zrt., Budapest, 2017.
 • [3] MSZ EN 13232 szabványsorozat: Váltók és kereszteződések.
 • [4] MÁVSZ 2944 Vasúti kitérőszerkezetek átvételi előírásai.
 • [5] D.54. Építési és pályafenntartási műszaki adatok, előírások. KÖZDOK, Budapest, 1986.
 • [6] D.5. Pályafelügyeleti utasítás. MÁV Zrt., Budapest, 2017.
 • [7] 103140/1989 Utasítás a váltók üzembe helyezésére, ellenőrzésére és beszabályozására.
 • [8] MSZ EN 13674-1: Sín 1. rész: Legalább 46 kg/m-es nagyvasúti sín.
 • [9] MSZ EN 473
 • [10] D.10. Vasúti sínek diagnosztikája. MÁV Zrt., Budapest, 2017.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 5. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©