A cikk szerzője:

Tulik Károly főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatósága

Az utóbbi évek egyik legnagyobb szervezeti változása a MÁV Zrt.-nél 2012-ben történt, amikor önálló egységként megalakult a beruházások előkészítésével, tervezésével, lebonyolításával, valamint a finanszírozás pénzügyi lehetőségeivel foglalkozó Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság (FBF). A több mint két éve működő új szervezet a területi igazgatóságokkal és a MÁV Zrt. Pálya­vas­úti Üze­meltetési Főigazgatóságával szorosan együttműködve, összehangolt csapatmunkával végzi szerteágazó feladatait. Lapunkban már eddig is tájékoztattuk olvasóinkat a szervezeti változtatásokról, és bemutatkozó cikk keretében ismertettük a Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóságot, ezúttal a Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság valamennyi szervezeti egységének bemutatására vállalkoztunk.

A főigazgatóság küldetése – az átfogó vállalati céloknak megfelelően – a műszaki szolgáltatási színvonal növelése, egyszerűbb és átláthatóbb működési folyamatok kialakítása, a rendelkezésre álló pénzügyi források költséghatékony, gördülőtervezésen alapuló felhasználása, s a mindezt átszövő egységes, hálózati szintű pályavasúti szemlélet érvényesítése. Az előbbiekből következnek az FBF legfontosabb feladatai és szervezeti felépítése (1. ábra). Ezek közül elsőként a három évre kialakított gördülő karbantartási és beruházási terv összeállítása és működtetése emelendő ki. Mindennek előfeltétele, hogy az infrastruktúra-fejlesztési tevékenység, az ütemezhető (tervezhető) karbantartás, valamint az, hogy a beruházásokat hálózati szinten hangoljuk össze. Ide kapcsolódó átfogó feladatunk a szakmák között térben és időben koordinált, egységes karbantartási tevékenység, továbbá komplex beruházások megvalósítása. Mindezek hátterét az erőforrások oldalán is biztosítani kell. Jelenleg mintegy 350 kolléga (szakirányú mérnök és különböző felsőfokú gazdasági végzettségű munkatárs) dolgozik a főigazgatóságon. Valamennyien komoly szaktudással és tapasztalattal bírnak. Ahhoz, hogy a terveinkben megfogalmazott programunkat megvalósíthassuk, ekkora tudásbázisra mindenképpen szükség van.

1. ábra. A MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság szervezete
A MÁV Zrt. az elmúlt években fejlesztési és felújítási célra költségtérítésből, évente mintegy 24-26 milliárd forintnyi állami forrást használhatott fel. További 2-3 milliárd forinthoz jutunk hozzá a MÁV tulajdonában lévő eszközök értékcsökkenéséből származó visszapótlási forrás révén. A MÁV tehát saját hatáskörben ennyit fordíthat beruházásokra, felújításokra. Ennek a közel 27-29 milliárd forintnak mintegy 85-90 százalékát a kincstári eszközök felújítására, a fennmaradó 10-15 százalékát pedig a társaságunk tulajdonában lévő eszközök fejlesztésére, munkakörülményeket javító beruházásokra, épületek állagmegóvására, hatósági kö­telezettségek által előírt közműfejlesztésekre, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, informatikai és elektrotechnikai (2. ábra) beruházásokra fordítjuk. Karbantartási források felhasználásával további 12-14 milliárd forint értékű munkát tudunk a pályahálózatba integrálni. A Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság tehát a célszerű pénzfelhasználás és a költséghatékony munkavégzés letéteményese.

2. ábra. Telefonközpont-létesítés, Pécs (2013–2014)
Az Európai Unió által támogatott beruházások esetében a fejlesztéssel érintett vonalszakaszokon a támogatási feltételek (fenntartási kötelezettség) között alapelvárás öt, illetve tíz év időtartamban a korlátozásmentes üzemeltetés biztosítása. Ehhez azonban a karbantartást olyan szinten kell működtetni, hogy ne legyenek visszafizetési kötelezettségeink. Egyszerűbben fogalmazva: minőségi munkát kell végeznünk a szó legszorosabb értelmében – valamennyi műszaki területen. Sok tennivalónk közül az egyik legfontosabb a zavartalan utas- és áruszállítás érdekében folytatott teljes közforgalmi vasúti hálózat menedzselése.
Számos beruházásunk esetében a tervezéstől a megvalósításig hónapok, sőt évek telhetnek el. Meggyőződésünk, hogy komplex gondolkodással már a projekt előkészítésekor rendkívül pontosan kell megfogalmaznunk az elvégzendő feladatokat, hiszen egy-egy hibát utólag helyrehozni sokkal nehezebb. A körültekintő előkészítés magában foglalja az előrelátást, a projektek összehangolását, a műszaki tartalom részletes megfogalmazását, a szükséges tervek időben történő biztosítását, az üzemeltetés feltételeinek folyamatos biztosításához pedig a szükséges karbantartások tervezését. A sikeres megvalósítás feltételezi a beruházási folyamatban részt vevő szervezetek megfelelő együttműködését, a feladatok jó elhatárolását, de szükség van a projektlebonyolítási tevékenységek gördülékenységére, zavartalanságára is.

A cikk folytatódik, lapozás:12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©