A cikk szerzője:

Tulik Károly főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatósága

Az utóbbi évek egyik legnagyobb szervezeti változása a MÁV Zrt.-nél 2012-ben történt, amikor önálló egységként megalakult a beruházások előkészítésével, tervezésével, lebonyolításával, valamint a finanszírozás pénzügyi lehetőségeivel foglalkozó Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság (FBF). A több mint két éve működő új szervezet a területi igazgatóságokkal és a MÁV Zrt. Pálya­vas­úti Üze­meltetési Főigazgatóságával szorosan együttműködve, összehangolt csapatmunkával végzi szerteágazó feladatait. Lapunkban már eddig is tájékoztattuk olvasóinkat a szervezeti változtatásokról, és bemutatkozó cikk keretében ismertettük a Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóságot, ezúttal a Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság valamennyi szervezeti egységének bemutatására vállalkoztunk.

 

Vizi Zsolt – Műszaki lebonyolítás

Az egykoron Beruházási és Szolgáltató Egység néven működő munkaszervezetből jött létre a Műszaki lebonyolítás szervezet 121 fővel. Az átszervezés során a feladatbővülés miatt szervezeti egységünkhöz kerültek a Pályavasúti üzletág karbantartási alosztályainak karbantartási ellenőrei.
A szervezet tevékenysége a MÁV Zrt. hálózatán kiterjed a beruházási, felújítási és a tervezhető karbantartási kivitelezési munkák teljes vertikumára, beleértve a szerződéskötést, műszaki ellenőrzést és a kapcsolódó elszámolási folyamatokat. A feladat műszaki-szakmai szempontból is komplex. A szervezet által megvalósított projektek között egyaránt szerepelnek pályás, TEB-es, építészeti, informatikai és gépészeti munkák, létesítmények. A tevékenységet ISO minőségirányítási rendszerben végezzük.  
A Műszaki lebonyolítás szervezetet a 9. ábrán bemutatott Központi mérnöki iroda, a Back office és a vasút-igazgatóságok területe szerint szervezett Területi mérnöki irodák alkotják, ahol mérnökök, jogászok és közgazdászok dolgoznak.

 9. ábra. A Műszaki lebonyolítás szervezeteA szervezeti egységek feladatai és vezetői

Központi mérnöki iroda

Feladata elsősorban a projektek hálózati szintű irányítása és ütemezése. Itt történik a tervezési feladatok megrendelése, az elkészült tervek véleményezése, jóváhagyatása, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése, idegen tulajdonú területek megszerzésének kezdeményezése, a beszerzések ütemezése. Feladatai közé tartozik a tárgyieszköz-beszerzés, a nem építési jellegű projekt lebonyolítása, a teljesítésigazolások kiadása.

Back office

 A szervezet elsődleges feladata a beruhá­zá­sok, karbantartások folyamatának pénz­ügyi-szám­viteli, prog­nosz­ti­zá­lási, adat­szol­gálta­tá­si, adatkezelési, üzleti terve­zési, ellenőrzési feltételeinek biztosítása. En­nek keretei között a projektek pénzügyi elszámolása, MÁV informatikai rendszereibe rögzítése, a létesítmények üzem­be­helyezési, aktiválási folyamatának pénz­ügyi támogatása a számlakezelés-nyil­ván­tartástól a pénzügyi üzembe helyezésig. A kollégák feladata a szerződések tel­jesítésének és a befejezetlen állomány alakulásának követése. Fontos tevékenységi elem a szervezet költségtervének elkészítése, az évközi elszámolások vezetése, valamint részvétel a közbeszerzési, beszerzési eljárásokban, ajánlatkérések, versenyeztetések lebonyolításában.

Területi mérnöki irodák

A hat területi igazgatóság köré szervezett mérnöki irodák legfontosabb tevékenysége a kivitelezési munkák szerződés szerinti teljesülésének biztosítása, műszaki ellenőrzése. Ennek keretében a megvalósult létesítmények, munkák átadás-átvételének megszervezése, az eszközök forgalomba és üzembe helyezése, továbbá az elvégzett teljesítmények elismerése. Közreműködnek a területükhöz tartozó projektek előkészítésében és utóértékelésében. Feladatuk a jótállási időszakok lezárása, részvétel a szavatossági jogok érvényesítésében.

A szervezeti átalakulás utáni jelentősebb munkáink

Az átalakulás után számos, a vasúti közlekedés színvonalát érezhetően emelő projektet sikerült megvalósítani. A teljesség igénye nélkül a folyamatban levő fejlesztéseink: 

  • Pályakorszerűsítések a sebességkorlátozások felszámolásával: 41. számú vonal Dombóvár–Kaposvár között, a 101. számú vonal Püspökladány–Biharkeresztes oh. között (10. ábra), a 80c számú vonal Mezőzombor–Sárospatak között.
  • TEB fejlesztések: vizuális, hangos utas­tájékoztató berendezések létesítése a 70. és 120a számú vonalon, a debreceni és szegedi igazgatóság területein összesen öt nagyállomáson. Zalaegerszeg állomáson Dominó biztosítóberendezés felújítása. Váltófűtés kialakítása összesen 14 helyszínen. Egyedi sorompóberendezések felújítása 54 helyszínen. 
  • Forgalomirányítási és értékesítési rendszer fejlesztése a teljes hálózaton (PASS és FOR rendszerek). 
  • Optikai hálózatok fejlesztése, jegyértékesítő automaták telepítése a hálózaton. 
  • Térfigyelő és biztonsági rendszerek telepítése a hálózaton.

10. ábra. Biharkeresztes-országhatár vasútvonal-korszerűsítés, 2012

 11. ábra. Felújítási és tervezhető karbantartási teljesítmények

Az átalakulás után a MÁV Zrt. részére biztosított források felhasználása 60-ról 92%-ra nőtt (11. ábra).
A MÁV Zrt. 2012 végén önálló szervezeti egységként létrehozta a Projektirodát azzal a szándékkal, hogy a MÁV Zrt. által megpályázott KÖZOP források felhasználását irányítsa. A szervezettel szorosan együttműködve a Műszaki lebonyolítás a nem építésiengedély-köteles projektekben az ún. Mérnök feladatát látja el.

12. ábra. Sorompóátalakítás, 2014

13. ábra. DSC01701 jármű-diagnosztikai berendezés

14. ábra. Hőnfutásjelző külső téri hőérzékelő szerelvényei

Az elmúlt években közlekedésbiztonsági program keretében megvalósult 44 helyszínen félsorompó-telepítés és LED optikák cseréje (12. ábra), 53 helyszínen a vonatérzékelés korszerűsítése. Folyamatban van 57 helyszínen korszerű (13., 14. ábra) jármű-diagnosztikai berendezések telepítése, Pécs, Kaposvár, Balatonszentgyörgy és Keszthely felvételi épületeinek rekonstrukciója, valamint megkezdődött további 20 felvételi épület felújításának előkészítő munkája.

15. ábra. Területi ingatlanirodák hatóterületeinek földrajzi elhelyezkedése

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©