A cikk szerzője:

Dr. Liegner Nándor egyetemi docens
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Papp Helga infrastruktúra-mérnök
MÁV-HÉV Zrt.

Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon (1. rész) – Statikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások

Ha a hézagnélküli vasúti pályát megszakítás nélkül vezetik át a hídon, és a sínszálakat a hídhoz szorító hatású sínleerősítéssel rögzítik, akkor a híd tartószerkezete és a sínszálak együttesen viselik a vontatási és a fékezőerőből származó hosszirányú hatásokat. Ezek egy részét a sínek közvetítik a hídfő mögötti háttöltésre, a másik részét pedig a támaszok továbbítják az alapozásra. Ha a sín gátolja a híd felszerkezetének szabad mozgását, akkor hosszirányú erők ébrednek a sínszálban, a híd­szerkezetben és a fix saruban. Ezek meghatározása céljából méréseket végeztünk a szolnoki Zagyva-hídon, melynek eredményeit ismertetjük.

A híd és sínmozgások meghatározása

A szolnoki Zagyva-hídon elvégzett vizsgálataink keretében megmértük a jobb vágány jobb sínszálán az áthaladó járművek függőleges terhének hatására kialakuló alábbi mennyiségeket:

 • a sínszál hosszirányú mozgását a híd­főhöz képest a hídvégnél (3. ábra);
 • a pályalemez hosszirányú mozgását a híd­főhöz képest a hídvégnél (3. ábra);
 • a sínszál hosszirányú mozgását a pá­lya­lemezhez képest, az Edilon sín­vá­lyú­csa­tornának a híd végéhez legközelebbi megszakításánál (4. ábra);
 • az Edilon sínvályúcsatorna hosszirányú mozgását a pályalemezhez képest, a csatornának a híd végéhez legközelebbi megszakításánál (4. ábra).

3. ábra. Elmozdulásmérők elhelyezése a hídhézagnál

4. ábra. Elmozdulásmérők elhelyezése az Edilon sínvályúcsatorna megszakításánál

 Az elmozdulásokat az alábbi terhelési állapotokban mértük meg:

 • a híd statikus terhelésekor;
 • különböző konstans sebességű járművek áthaladásakor, valamint
 • mozdonyok fékezése és gyorsítása közben.

A méréseket 2015. október 3-án, a híd próbaterhelésével egyidejűleg hajtottuk végre, ebből kifolyólag a vizsgálataink során alkalmazott járműteherállások megegyeztek a próbaterheléskor alkalmazottakkal.
A próbaterheléshez használt járművek:

 • A MÁV Zrt. 630-000 (korábban V63) sorozatú, 6 tengelyes villamos mozdonya, amelynek önsúlya 1160 kN, legnagyobb névleges tengelyterhelése 200 kN. A jármű ütközői közti hossz 19 540 mm, a szélső tengelyei közötti távolság 14 640 mm.
 • A MÁV Zrt. 628-000 (korábban M62) sorozatú, hagyományos, 6 tengelyes dízel-elektromos mozdonya. Önsúlya 1164 kN, legnagyobb tengelyterhe­lése 194 kN. Az ütközők közötti hossz 17 550 mm, a szélső tengelyei közötti távolság 12 800 mm.

Az elmozdulásmérésekhez Hottinger-Baldwin Messtechnik (HBM) gyártmányú, WA–20MM-T rendszerű, 20 mm méréshatárú, tapintócsúcsos induktív út­adókat használtunk. Az adatgyűjtő és mérőerősítő HBM Spider 8 és HBM Quan­tum MX840 rendszerű 8 csatornás mérőelektronika volt. A mérő- és kiértékelő szoftver a Catman AP/Easy. A mintavételi frekvencia a dinamikus futamoknál 600 Hz, a statikus méréseknél 10–25 Hz volt.
A hídvégnél a sín és a pályalemez hosszirányú elmozdulását mérő műszerek elhelyezését a 3. ábra, az Edilon sín­vá­lyú­csatorna megszakításánál az el­moz­du­lás­mérők elhelyezését a 4. ábra, a két mérési keresztmetszet egymáshoz viszonyított elhelyezkedését az 5. ábra szemlélteti.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

 • [1] BME Hidak és Szerkezetek Tanszék (2015): A Szolnok–Szajol vasútvonal 1031+18,25 szelvényében lévő szolnoki Zagyva-híd próbaterhelése. Szakértői jelentés.
 • [2] MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások, 2. rész. Hidak forgalmi terhei. Magyar Szabványügyi Testület.
 • [3] Major Zoltán: A vasúti híd és vágány kölcsönhatása. Sínek Világa, 2012/5, pp. 24–27.
 • [4] N. Liegner, Gy. Kormos, H. Papp (2015): Solutions of omitting rail expansion joints in case of steel railway bridges with wooden sleepers. Periodica Polytechnica, Vol. 59, No. 4, 2015, DOI: 10.3311/PPci.8169 pp. 495–502.
 • [5] MÁV Zrt. (2009) D.12/H. Utasítás. Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©