A cikk szerzője:

Dr. Liegner Nándor egyetemi docens
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Papp Helga infrastruktúra-mérnök
MÁV-HÉV Zrt.

Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon (1. rész) – Statikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások

Ha a hézagnélküli vasúti pályát megszakítás nélkül vezetik át a hídon, és a sínszálakat a hídhoz szorító hatású sínleerősítéssel rögzítik, akkor a híd tartószerkezete és a sínszálak együttesen viselik a vontatási és a fékezőerőből származó hosszirányú hatásokat. Ezek egy részét a sínek közvetítik a hídfő mögötti háttöltésre, a másik részét pedig a támaszok továbbítják az alapozásra. Ha a sín gátolja a híd felszerkezetének szabad mozgását, akkor hosszirányú erők ébrednek a sínszálban, a híd­szerkezetben és a fix saruban. Ezek meghatározása céljából méréseket végeztünk a szolnoki Zagyva-hídon, melynek eredményeit ismertetjük.

5. ábra. Mérési keresztmetszetek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése

Két vágány egyidejű statikus terhelése

A híd statikus terhelésének egyik teher­állása során mindkét vágányra három mozdony (M62 + V63 + M62) állt szimmetrikusan (6. ábra).
Az útadókat a teljes terhelés mellett nulláztuk, és mértük a mozdonyok hídról való lehaladása során a jobb vágány jobb sínszál és a pályalemez hídfőhöz képest kialakuló hosszirányú elmozdulásait a fix sarunál és a görgő sarunál egyaránt.
A tehermentesítéskor a fix sarunál kialakuló mozgásokat a 7. ábra, a görgő sarunál kialakulókat a 8. ábra szemlélteti. A mozdonyok először a jobb vágányról (1100 s relatív időnél), majd ezután a bal vágányról (1400 s relatív időnél) haladtak le a hídról Szolnok állomás felé, tehát a fix saru irányába.
Méréseink eredménye az volt, hogy a járművek függőleges terhelésének hatására a jobb vágány jobb sínszála a teljes terhelés mellett a fix sarunál 1,12 mm-t, a mozgó sarunál 0,88 mm-t mozdult hosszirányban a hídfőhöz képest, a hídfőktől távolodó irányba. A teljes terhelés mellett a pályalemez hosszirányú elmozdulása a hídfőhöz képest a fix sarunál 1,60 mm, a mozgó sarunál 1,69 mm volt. Megállapítható, hogy a sín és a pályalemez hosszirányú elmozdulása a fix sarunál és a mozgó sarunál nagyságrendileg hasonló. A sín hosszirányú elmozdulása a sínvályúcsatornához képest a fix sarunál (1,60 mm – 1,12 mm) 0,48 mm, a mozgó sarunál (1,69 mm – 0,88 mm) 0,81 mm volt, ennyi az Edilon kiöntőanyag rugalmas hosszirányú nyúlása. A 7. ábrán látható az Edilon sínvályúcsatornának a pályalemezhez viszonyított relatív elmozdulása. A sínvályúcsatorna a terhelés hatására gyakorlatilag mozdulatlan volt.

6. ábra. A híd statikus terhelése

 7. ábra. A mozdonyok hídról történő lehaladása során a sín és a pályalemez elmozdulása a fix sarunál mérve

 8. ábra. A mozdonyok hídról történő lehaladása során a sín és a pályalemez elmozdulása a mozgó sarunál mérve


1100 s relatív időnél (7. és 8. ábra) az M62 + V63 + M62 kombinációból álló három mozdony lehaladt a jobb vágányról, de a bal vágányon még rajta maradt a másik három ugyanilyen kombinációjú mozdony. Ekkor a jobb vágány jobb sínszála a fix sarunál 0,51 mm-t, a mozgó sarunál 0,38 mm-t, a pályalemez a fix sarunál 0,74 mm-t, a mozgó sarunál 0,97 mm-t mozdult el. 1400 s relatív időnél a bal vágányról is lehaladtak a mozdonyok. Ekkor a jobb vágány jobb sínszála a fix sarunál további 0,61 mm-t (1,12 mm – 0,51 mm), a mozgó sarunál további 0,50 mm-t (0,88 mm – 0,38 mm) mozdult el. A pályalemez a fix sarunál további 0,86 mm-t (1,60 mm – 0,74 mm), a mozgó sarunál további 0,72 mm-t (1,69 mm – 0,97 mm) mozdult el.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] BME Hidak és Szerkezetek Tanszék (2015): A Szolnok–Szajol vasútvonal 1031+18,25 szelvényében lévő szolnoki Zagyva-híd próbaterhelése. Szakértői jelentés.
  • [2] MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások, 2. rész. Hidak forgalmi terhei. Magyar Szabványügyi Testület.
  • [3] Major Zoltán: A vasúti híd és vágány kölcsönhatása. Sínek Világa, 2012/5, pp. 24–27.
  • [4] N. Liegner, Gy. Kormos, H. Papp (2015): Solutions of omitting rail expansion joints in case of steel railway bridges with wooden sleepers. Periodica Polytechnica, Vol. 59, No. 4, 2015, DOI: 10.3311/PPci.8169 pp. 495–502.
  • [5] MÁV Zrt. (2009) D.12/H. Utasítás. Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©