A cikk szerzője:

Dr. Liegner Nándor egyetemi docens
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Papp Helga infrastruktúra-mérnök
MÁV-HÉV Zrt.

Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon (1. rész) – Statikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások

Ha a hézagnélküli vasúti pályát megszakítás nélkül vezetik át a hídon, és a sínszálakat a hídhoz szorító hatású sínleerősítéssel rögzítik, akkor a híd tartószerkezete és a sínszálak együttesen viselik a vontatási és a fékezőerőből származó hosszirányú hatásokat. Ezek egy részét a sínek közvetítik a hídfő mögötti háttöltésre, a másik részét pedig a támaszok továbbítják az alapozásra. Ha a sín gátolja a híd felszerkezetének szabad mozgását, akkor hosszirányú erők ébrednek a sínszálban, a híd­szerkezetben és a fix saruban. Ezek meghatározása céljából méréseket végeztünk a szolnoki Zagyva-hídon, melynek eredményeit ismertetjük.

A jobb vágány statikus terhelése

A híd statikus terhelésének egy másik teherállása során a jobb vágányra három mozdony (M62 + V63 + M62) állt fel, szimmetrikusan. A bal vágány ekkor forgalom alatt állt, így a menetrend szerint áthaladó vonatok között a bal vágány terheletlen volt. A teherelrendezés megegyezik a 6. ábrán bemutatottal.
A jobb vágány jobb sínszálán, alatta a pályalemezen és a fix sarunál kialakuló mozgásokat a 9. ábra, a görgő sarunál kialakuló mozgásokat a 10. ábra szemlélteti.

9. ábra. A jobb vágány statikus terhelése során a sín és a pályalemez elmozdulása a fix sarunál mérve

10. ábra. A jobb vágány statikus terhelése során a sín és a pályalemez elmozdulása a mozgó sarunál mérve

 A mozdonyok hídra történő felhaladásakor a sín hosszirányú elmozdulásának pillanatnyi csúcsa – a mérés elején – a fix sarunál 0,91 mm, a mozgó sarunál 0,55 mm volt, majd a statikus terheléskor ezek a fix sarunál 0,60 mm-re, a mozgó sarunál pedig 0,50 mm-re álltak be. A pályalemez elmozdulásának pillanatnyi csúcsa a fix sarunál 1,17 mm, a mozgó sarunál 0,94 mm, majd a statikus terhelés alatt ezek a fix sarunál 0,83 mm-re, a mozgó sarunál 0,86 mm-re álltak be.
A mérés közben a bal vágányon közlekedtek a vonatok, ezek elhaladásának hatására kialakuló többletelmozdulásokat tüntetik fel a 9–10. ábrán az 1000–2700 s relatív idő közötti elmozduláscsúcsok. A bal vágányon az 1000–1100 s relatív időnél elhaladó tehervonat hatására a jobb vágány jobb sínszálának a hídfőhöz viszonyított hosszirányú elmozdulása a fix sarunál 0,81 mm-re, a mozgó sarunál 0,71 mm-re növekedett, a pályalemez elmozdulása a fix sarunál 1,27 mm-re, a mozgó sarunál 1,23 mm-re növekedett. A bal vágányon áthaladó tehervonat hatására, a híd felszerkezetének lehajlásából a jobb vágány alatti pályalemez hídfőhöz viszonyított hosszirányú elmozdulása mintegy 0,4 mm-rel növekedett meg.
Az 1800–1900 s relatív időnél látható rövid idejű elmozduláscsúcsot egy gépmenet váltotta ki. A 9–10. ábrából az is megállapítható, hogy egy-egy tehervonat vagy gépmenet áthaladása után a sínszálak és a pályalemez nem ugyanabba a hosszirányú pozícióba álltak vissza, mint ahol a vonat elhaladása előtt voltak. A fix sarunál döntően nőttek, a mozgó sarunál pedig csökkentek az elmozdulások. Ez a hídszerkezet belső tehetetlenségével és belső súrlódásával is magyarázható.

Összefoglalás

A híd statikus terhelése közben kapott eredményeinket a táblázatban foglaltuk össze. Az első két terhelési eset összehasonlításából látható, hogy amikor mindkét vágány terhelt, az a sín tekintetében mintegy másfél-kétszer nagyobb, a pályalemez esetében pedig megközelítőleg kétszer na­gyobb hosszirányú elmozdulást eredményez ahhoz képest, mint ha csak a jobb vágány lenne terhelt.

A harmadik esetben kapott elmozdulások nagyságrendileg az első és a második között vannak. A harmadik eset statikusan megegyezik a másodikkal, csak ekkor a bal vágányon áthaladt egy tehervonat, amelynek feltételezhetően nem minden kocsija volt rakott.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234

Irodalomjegyzék

  • [1] BME Hidak és Szerkezetek Tanszék (2015): A Szolnok–Szajol vasútvonal 1031+18,25 szelvényében lévő szolnoki Zagyva-híd próbaterhelése. Szakértői jelentés.
  • [2] MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások, 2. rész. Hidak forgalmi terhei. Magyar Szabványügyi Testület.
  • [3] Major Zoltán: A vasúti híd és vágány kölcsönhatása. Sínek Világa, 2012/5, pp. 24–27.
  • [4] N. Liegner, Gy. Kormos, H. Papp (2015): Solutions of omitting rail expansion joints in case of steel railway bridges with wooden sleepers. Periodica Polytechnica, Vol. 59, No. 4, 2015, DOI: 10.3311/PPci.8169 pp. 495–502.
  • [5] MÁV Zrt. (2009) D.12/H. Utasítás. Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2017 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©