A cikk szerzője:

Dr. Liegner Nándor egyetemi docens
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Pályamérések végrehajtása az Y-acélaljakkal épített vágányszakaszon Bada­csony megállóhelynél

A 29. sz. Szabadbattyán–Tapolca vasútvonalon Badacsony megállóhelynél R = 300 m sugarú ívben Y-acélaljakkal és MÁV 48 r. sínekkel zúzottkő-ágyazatú hézagnélküli vágányt építettek 2003. november 10–13. között. A BME Út és Vasútépítési Tanszék részéről 2003–2005 és 2008–2009 folyamán a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág megbízásából kísérleti pályaméréseket végeztünk. Irásunk célja egyrészt, hogy összefoglaljuk a pályamérések eredményeit, valamint, hogy nyomon kövessük a beépítés óta eltelt több mint 11 év alatt bekövetkezett változásokat.


A hibáknak a területi elvű kiértékeléssel kapott mérőszámait átszámoltuk 500 m hosszra. Az Y aljas vágányon a 14 db – egyenként 20 m hosszú szakasz mérőszámait összeadtuk, az összeget 280-nal osztottuk, és szoroztuk 500-zal. A hagyományos, hevederes felépítményen a 19 db, egyenként 20 m hosszú szakasz mérőszámait adtuk össze, ezt 380-nal osztottuk, és szoroztuk 500-zal. Az 500 m hosszra átszámolt értékek összehasonlíthatók egymással és más vágánymérések eredményeivel.
Az Y-aljakkal épített vágány 1040+00 – 1042+80 szelvények közötti szakaszán, valamint a hagyományos felépítmény 337+00 – 340+80 szelvények közötti szakaszán a SAD minősítő számok 500 m hosszra átszámított értékét, területi elven való kiértékeléskor a 7. ábra tünteti fel. Az Y-aljakkal épített vágányon 2007. október 5-én, a hevederes vágányszakaszon 2008. szeptember 11-én volt nagygépes (FKG) vágányszabályozás.

7. ábra. A SAD minősítő számok értékének változása

Az eredmények összehasonlításából arra lehet következtetni, hogy 2008. áprilisig az Y-aljakkal épített felépítmény volt jobb állapotban, ezen kisebbek a SAD minősítő számok. 2007 őszén mindkét felépítményen szabályozást végeztek, ezért mindkét felépítmény állapota javult. A hagyományos felépítménnyel épített vágányon 2008. szeptember 11-én ismét végeztek vágányszabályozást, ezért itt újra javult a pálya állapota, így kisebb SAD minősítő számok adódtak. Két olyan mérési időpont között, amikor nem végeztek vágányszabályozást, a 7. ábrán feltüntetett SAD mérőszámokat összekötő egyenesek majdnem párhuzamosak, ebből arra lehet következtetni, hogy a romlási folyamat hasonló sebességű a két felépítményen. Az Y-aljas vágányon a SAD minősítő szám értéke négy alkalommal meghaladta a „C 60” jelű határértéket, ami V = 60 km/h sebességnél a fenntartási beavatkozási határt jelenti.

8. ábra. A jobb és bal sínszálon mért irány mérőszámok összege
Az Y-aljakkal épített vágány és a hagyományos felépítmény vizsgált szakaszain a jobb és bal sínszálon mért irány mérőszámok összegét 500 m hosszra átszámítva, területi elven való kiértékeléssel grafikusan a 8. ábra mutatja. A süppedéshibák legnagyobb értékeit a két felépítmény teljes vizsgált szakaszán az egyes mérési időszakokban, grafikus formában, alapvonaltól csúcsig elven történő kiértékelésben a 9. ábra hasonlítja össze.

9. ábra. A jobb és bal sínszálon mért süppedéshibák leg­nagyobb értéke az eltérő felépítményeknél

10. ábra. A jobb sínszál irányhibáinak legnagyobb értékei 20 m hosszú szakaszokon

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Kutatási jelentés az Y-aljakkal épített hézagnélküli és az LI-jelű betonaljakkal létesített rövidsínes, hevederes illesztésű, zúzottkőágyazatú vágányok összehasonlító üzemi vizsgálatáról, BME Út és Vasútépítési Tanszék, Budapest, 2004. Megbízó: MÁV Rt. Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóság, (K+F),
  • [2] Kutatási jelentés az Y-aljakkal épített zúzottkő-ágyazatú vágány üzemi vizsgálatáról. Innotech Műegyetemi Innovációs Egyesület, Budapest, 2009., Megbízó: MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág, Pálya és Mérnöki Létesítmények Főosztály, (K+F),
  • [3] Czuczay László szakaszmérnök és Budai Zoltán főpályamester által nyújtott adatok a fenntartási és üzemeltetési tapasztalatokkal kapcsolatban, valamint a velük folytatott személyes megbeszélések alapján 2003 és 2015 között.
  • [4] MÁV Zrt D. 12/H. Utasítás: Hézagnélküli felépítmény építése, fenntartása és felügyelete. Budapest, 2009.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©