A cikk szerzője:

Sallai Attila projektigazgató
Swietelsky Vasúttechnika Kft.

Vörös József okleveles építőmérnök, ny. mérnök főtanácsos

Befejeződött a Gyoma–Békéscsaba közötti vasútvonal átépítése

Ünnepélyes keretek között, 2014. december 17-én átadták a 2012–2014 között átépített Gyoma–Békéscsaba vasútvonalszakaszt. A be­ruházás célja az engedélyezett sebességének 160 km/h-ra, megengedett tengelyterhelésének 225 kN-ra növelése, valamint az ezzel kapcsolatos feltételeket megteremtő infrastrukturális fejlesztés végrehajtása, ami érinti a pályát és létesítményeit (vágányhálózat, váltók, mérnöki létesítmények, felsővezeték, a távközlési és biztosítóberendezések), magába foglalva a közbenső állomások teljes átépítését is. A munka kivitelezője a BÉKÉS-2012 Konzorcium volt, melynek tagjai, a Swietelsky Vasúttechnika Kft., a Közgép Zrt. és a Magyar Aszfalt Kft.

 

Átépítés előtti állapot

Mint ahogy az előzőekből is látható, a Gyoma és Békéscsaba állomások közötti vonalszakasz az átépítés előtt kétvágányú és villamosított volt, 210 kN engedélyezett tengelyterheléssel [7]. A bal vágány az 1960-as évek elején épült hézag nélküli kivitelben, és egyvágányú pályaként üzemelt. A vágányon évtizedek óta 60, illetve 40 km/h sebességkorlátozás volt.
Az 1980-as évek közepétől megvalósított korszerűsítés idején Gyoma állomás páratlan végéhez csatlakozóan és Mezőberény állomás páratlan végéhez kapcsolódóan ívkorrekciót hajtottak végre. Mezőberény állomás páros végén a meglévő 1600 m ívsugár nem változott.
Az egyvágányú pálya mellé 1987-től épült meg a jobb vágány, amelyen az átépítés előtt a megengedett sebesség 120 km/h volt, amit csak minimális mértékben kellett korlátozni.
Csárdaszállás, Mezőberény és Murony állomásokon mindkét vágány átépült, a mostani átépítést megelőző időszakban végrehajtott korszerűsítések során. A vonalszakaszon a korszerűsítés az 1990-es évek közepén fejeződött be. Ekkor Mezőberény állomáson történt átépítés, és Murony–Murony elágazás között épült meg az új jobb vágány.
Murony és Murony elágazás között a bal vágánnyal kapcsolatban semmilyen beavatkozásra nem került sor, ezért ebben az állomásközben a bal vágány a forgalom elől le volt zárva.
Murony elágazás–Békéscsaba és Békéscsaba állomáson az elmúlt időszakban nem történt korszerűsítés.
A térség geotechnikai és hidrológiai adottságai rendkívül kedvezőtlenek. A terület gyakorlatilag lefolyás nélküli, tavaszi olvadáskor, nyári, őszi csapadékos időjáráskor a belvizek szinte a látóhatárig lefolyástalan tavakat alkotnak, ezért a víz csak párolgással távozhat.
A térségben található kedvezőtlen talajok teherbírása száraz állapotban viszonylag nagy, víz hatására viszont elveszítik teherbírásukat. Ez a folyamat évenként többször is megismétlődhet.

A szerződés főbb adatai

Szajol–Lőkösháza, 120-as számú vasútvonal, Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz rekonstrukciójának projekt-előkészítése 2004/HU/16/C/PT/001 forrásból, 2007-ben a MÁV Zrt. EUPI keretein belül kezdődött el, melynek 2007. július 1-jétől a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. a kedvezményezettje.

A tender megjelenése: 2011. december 8.
Pályázat beadása: 2012. február 16.
Eredményhirdetés: 2012. május 16.
Szerződéskötés: 2012. június 5.

A nyertes vállalkozó a BÉKÉS-2012 Kon­zorcium (a konzorciumot alkotó cégek: Swietelsky Vasúttechnika Kft., Közgép Zrt., Magyar Aszfalt Kft.) volt.

A szerződés értéke: 38 975 560 535 Ft 

(A projekt finanszírozása 85%-ban uniós támogatásból, 15%-ban hazai forrásból valósult meg.)

Szerződéses véghatáridő: 2014. december 15.
Ünnepélyes forgalomba helyezés: 2014. december 17.

A kivitelezés az első vágányzárral, 2012. szeptember elsején kezdődött. A feladat magába foglalta a kétvágányú pálya átépítését 2 × 32 vkm hosszon, három állomás komplett átépítésével. A kivitelezés vélhetően egyszerűbb volt, mint a kiviteli tervek jóváhagyása, esetleges engedélyeztetése.
Valamennyi tervet egyeztetni kellett a szakági üzemeltetőkkel (pl. a MÁV különböző szervezeteivel, közműszolgáltatókkal, területkezelőkkel stb.). Ez a munka komoly energiát, időt igényelt, és számos ősz hajszálat eredményezett. Az engedélyeknek a kivitelezés kezdetére rendelkezésre kellett állniuk, ami igen sok kolléga rendkívüli energiabefektetését követelte meg. Nehezítették a jóváhagyási folyamatot az államigazgatásban és a MÁV Zrt.-nél a projekt idejére eső szervezeti változtatások.
A fentiek mellett a kisajátításokat és egyéb üzemeltetői megállapodásokat is el kellett készíteni, ami nem volt egyszerű feladat.
A NIF az adott szakasz átépítéséhez kapcsolódó munkálatokat három kivitelezői tender keretében bonyolította le:

1. Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya rekonstruk­ciója (A vállalkozó).
2. Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (bez.) vasúti vonalszakasz biztosítóberendezések, valamint távközlési és áramellátó berendezések korszerűsítési munkái tender (B vállalkozó).
3. Mezőberény állomás területén új közúti felüljáró építése és kapcsolódó utak a 686+16,96 hm szelvényben (C vállalkozó).

A vasúti vonalszakasz áttekintő helyszínrajza az 5. ábrán látható.

5. ábra. A Gyoma–Békéscsaba vasútvonal illeszkedése a hálózatba [7]

Az elvégzett feladat ismertetése.

A kivitelezés 7+1 részből állt. A szakaszhatárokat az 1. táblázat tartalmazza [7].

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234567Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Vörös József: A szolnoki Tisza-híd. Sínek Világa, 2007/3–4.
  • [2] Kiss Károly: A Szajol–Lőkösháza–országhatár vonalszakasz történetének rövid áttekintése. Kézirat.
  • [3] Dénes Béla: Szajol–Lőkösháza vonal átépítése. Sínek Világa, 1999/2.
  • [4] Dr. Horváth Ferenc: A MÁV Szegedi Üzletvezetőség-Vasútigazgatóság területi és szervezeti változásai. Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén. Vasúti Hidak Alapítvány, 2009.
  • [5] Lakatos István: Mezőtúri Hortobágy–Berettyó csatornahidak. Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén. Vasúti Hidak Alapítvány, 2009.
  • [6] Lakatos István: A Hármas-Körös gyomai hídjai. Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén. Vasúti Hidak Alapítvány, 2009.
  • [7] A V 120.14 Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya rekonstrukciója. Tenderkiírás.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©