A cikk szerzője:

Sallai Attila projektigazgató
Swietelsky Vasúttechnika Kft.

Vörös József okleveles építőmérnök, ny. mérnök főtanácsos

Befejeződött a Gyoma–Békéscsaba közötti vasútvonal átépítése

Ünnepélyes keretek között, 2014. december 17-én átadták a 2012–2014 között átépített Gyoma–Békéscsaba vasútvonalszakaszt. A be­ruházás célja az engedélyezett sebességének 160 km/h-ra, megengedett tengelyterhelésének 225 kN-ra növelése, valamint az ezzel kapcsolatos feltételeket megteremtő infrastrukturális fejlesztés végrehajtása, ami érinti a pályát és létesítményeit (vágányhálózat, váltók, mérnöki létesítmények, felsővezeték, a távközlési és biztosítóberendezések), magába foglalva a közbenső állomások teljes átépítését is. A munka kivitelezője a BÉKÉS-2012 Konzorcium volt, melynek tagjai, a Swietelsky Vasúttechnika Kft., a Közgép Zrt. és a Magyar Aszfalt Kft.

 

15. ábra. Védett fa megóvása Mező­berény állomáson (Fotó: Virág Mihály)Mezőmegyernél a nyílt vonalon gyalo­gos- és kerékpáros-aluljáró épült (16.ábra), ami átvezet a 47-es sz. út alatt is, elősegítve a buszmegállók megközelítését Mezőmegyer irányából. Az aluljáró nyílásméretét az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) előírásai alapján határozták meg. A 2,0 m gyalogos sáv és a kétirányú forgalmat biztosító kerékpáros sáv között 0,1 m elválasztó sávot jelöltek ki. 

A vágányok alatti műtárgyépítést provizórium beépítése tette lehetővé. A provizórium beépítésekor nem várt esemény okozott hosszú ideig tartó zavart a biztosítóberendezésben. Csak aprólékos hiba­kereséssel és javítással lehetett ideig-óráig a zavart elhárítani. A zavart a kettősen szigetelt sínlekötés (17. ábra) átütési problémái okozták. A provizórium következő beépítési helyén, Mezőberény állomáson már rugalmas kiöntéssel (18. ábra) történt a sín elektromos kiszigetelése, ami véglegesen megoldotta az elektromos átütést.
Az állomásokon a sínkorona feletti 55 cm magasságú peronok épültek, melyeket gyalogos-aluljárókkal lehet megközelíteni. Az utasok védelmére perontetők, lépcsőlefedések épültek, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében rámpák készültek, mindez a térvilágítás  korszerűsítése mellett (peronoknál, gyalogos-aluljárókban, szolgálati tereknél).
El kellett végezni a vasút és közút szintbeli keresztezéseinek korszerűsítését az emelt sebesség követelményeinek megfelelően.

16. ábra. Munka­gödör kialakítása Mezőmegyernél

17. ábra. Biztosítóberendezési zavart okozó sínleerősítés

18. ábra. Rugalmas szigeteléssel kiöntött provizórium Mezőrberény állomáson (Fotó: Maller Tibor).

Az elvégzett munkák összefoglalása

 • Mindkét nyílt vonali vágány felépítményének átépítése alépítmény-erősítéssel együtt a 160 km/h sebesség követelményeinek megfelelően a 822+00 szelvényig. 
 • Csárdaszállás, Mezőberény és Murony vasútállomások teljes vágányhálózatának átépítése alépítmény-erősítéssel, a víztelenítés megoldásával, emelt peronok és peronaluljárók építésével.
 • Gyoma állomáson közúti, gyalogos- és kerékpáros-aluljáró építése a 46. sz. két számjegyű főút alatt, mely a jelenleg meglévő szintbeli keresztezést váltja ki külön szintűvé.
 • Murony–Békéscsaba között gyalogos- és kerékpáros-aluljáró építése. 
 • A felvételi épületek terv szerinti átalakítása Csárdaszállás, Mezőberény állomásokon.
 • Új felvételi épület építése Murony állomáson, a szükséges infrastruktúra (vil­la­mos­energia-, víz-, gázellátás stb.) biztosításával.
 • A villamos felsővezeték rendszer korszerűsítése/átépítése, a szakaszolók helyi vezérlésének (HETA) kiépítése.
 • Az állomásokon villamos váltófűtés létesítése, a térvilágítási rendszer átépítése, korszerűsítése.
 • A pályaépítési fázisoknak megfelelően a meglevő D–55-ös biztosítóberendezések átalakítása.
 • Az állomásokon az ideiglenes és végleges kábelalépítmények, kábelkeresztezések, vágány alatti átvezetések megépítése.
 • Az állomásokon a perontetők és az aluljárók kivezetéseinél lépcső- és rámpalefedések megépítése.
 • A környezet védelme érdekében zajvédő falak építése egyes belterületi szakaszokon.

Köszönetnyilvánítás

Egy vasútvonal csaknem 160 éves történetét még címszavakban is nehéz összefoglalni a hiányos, sokszor ellentmondó adatok miatt. Mégis úgy gondoltuk, hogy a 2014 végéig elkészült átépítés jó alkalmat kínál a visszaemlékezésre és a vasútvonal adatainak összegyűjtésére, rendezésére. Minél később készül el ez a munka, annál nehezebb a hiteles adatsor összeállítása. A szerzők ezúton köszönik meg elsősorban Dénes Béla, Kiss Károly† és Lakatos István munkáját, akiknek írásait cikkünk elkészítésekor figyelembe vettük, és ezen túmenően is közreműködtek további adatok rendelkezésre bocsátásával, a kézirat átnézésével és kiegészítésével. Sajnos, Kiss Károly – időközben bekövetkezett halála miatt – már nem olvashatja ezt a cikket, aminek megírásában az ő tudása és segítsége is szerepet játszott.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző1234567

Irodalomjegyzék

 • [1] Vörös József: A szolnoki Tisza-híd. Sínek Világa, 2007/3–4.
 • [2] Kiss Károly: A Szajol–Lőkösháza–országhatár vonalszakasz történetének rövid áttekintése. Kézirat.
 • [3] Dénes Béla: Szajol–Lőkösháza vonal átépítése. Sínek Világa, 1999/2.
 • [4] Dr. Horváth Ferenc: A MÁV Szegedi Üzletvezetőség-Vasútigazgatóság területi és szervezeti változásai. Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén. Vasúti Hidak Alapítvány, 2009.
 • [5] Lakatos István: Mezőtúri Hortobágy–Berettyó csatornahidak. Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén. Vasúti Hidak Alapítvány, 2009.
 • [6] Lakatos István: A Hármas-Körös gyomai hídjai. Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén. Vasúti Hidak Alapítvány, 2009.
 • [7] A V 120.14 Gyoma (kiz.)–Békéscsaba (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya rekonstrukciója. Tenderkiírás.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2015 / 1. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©