A cikk szerzője:

Kiss-Becze Eszter főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság

A MÁV Zrt. – független pályahálózat-működtetőként – a vasútvállalatok, vasúti társaságok számára nyújtott megfelelő színvonalú szolgáltatásainak biztosítása érdekében alakította ki a pályaműködtetési stratégiáját, melynek fókuszában a hosszú távú, megbízható pályaműködtetés áll. Ezt úgy kívánja megvalósítani, hogy az állami költségvetési forrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel.


Az igazgatóság kiemelten foglalkozik az önkormányzati megkeresésekkel, amelyek nemcsak azért vannak a fókuszban, mert a vasútállomások, megállóhelyek a város kapuja szerepét töltik be, hanem azért is, mert a települések és a MÁV Zrt. között hasznos és eredményes együttműködéseket lehet kialakítani rövid, közép- és hosszú távon.
A szervezet felel azon infrastruktúrafejlesztési irányok kijelöléséért, amelyek összhangban vannak a MÁV Zrt. mindenkor hatályos stratégiájával, valamint a nemzeti közlekedési és egyéb vonatkozó stratégiákkal (3. ábra). 
Az igazgatóságon négy irodában zajlik a szakértői munka.

3. ábra. A komplexitás érvényre juttatása a fejlesztés, üzemeltetés és a külső szereplők összhangjával

Pályalétesítményfejlesztési iroda (PLFI)

Az iroda feladat- és hatáskörébe tartozik a vasúti pálya felépítmény és alépítmény, a hidak, aluljárók egyéb műtárgyak (támfal, alagút stb.) szerkezeteinek felülvizsgálata, szakági állásfoglalások kiadása, valamint egy speciális szakterületként a forgalmi üzemi vizsgálatok elbírálása. A vasúti pálya átépítésének előkészítése során a szükséges tervek felülvizsgálatára és jóváhagyására ezt a szervezetet jelölték ki mind a MÁV Zrt., mind a NIF Zrt. által bonyolított pályarekonstrukciók elvégzése során. A NIF Zrt., illetve harmadik (külső) fél által készített Ajánlatkérési dokumentáció elfogadása is a Pályalétesítményfejlesztési iroda hatáskörébe tartozik. Az egy szervezetnél történő felülvizsgálat és jóváhagyás biztosítja, hogy azonos szakmai érdek és képviselet valósuljon meg a teljes hálózaton. Ugyanez az elv érvényes a forgalmi üzemi vizsgálatok felülvizsgálata és jóváhagyása esetében is. Az elfogadott tervek alapján így biztosított a pályalétesítmények vonatkozásában az iroda hatáskörébe utalt külső és belső projektek közötti konzisztencia és a munkák összehangolása.
Az üzemeltetési szakszolgálattal történő kapcsolattartás – mint a működtetés fontos feladata – lényege, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési keret felhasználása a leghatékonyabb legyen oly módon, hogy az elvárt pályakapacitási igények a meg­felelő pályageometria és tengelyterhelés-kialakítással találkozzon, figyelembe véve a távlati fejlesztési igényeket is.
Az operatív döntések meghozatalán kívül a szakmai képviseletet is ellátják az iroda munkatársai a folyamatban lévő kivitelezési munkák során.

4. ábra. A tervezési folyamat során készült látványterv
A MÁV Zrt. által végzett beruházás esetén (egyedi nagyprojektek) az üzemeltetői igények alapján elkészítendő műszaki igény megadása, illetve az ez alapján elkészített tervezési diszpozíció, műszaki tartalom elfogadása és az elkészítendő tervek jóváhagyása is az Infrastruktúrafejlesztési igazgatóság Pályalétesítményfejlesztési iroda feladata. Természetesen nemcsak a tervek jóváhagyása tartozik az iroda feladatkörébe, hanem részvételünk a tervezési folyamatokban (4. ábra), egyeztetésekben, illetve a folyamatban lévő kivitelezési munkák időszakonkénti helyszíni ellenőrzésében.
A szervezet közreműködik a fejlesztési, beruházási, felújítási és hálózati szintű karbantartási tervek kialakításában, a megvalósítandó beruházások, felújítások és karbantartások terveinek szakmai összehangolásában, komplex tervvé integrálásában, az egységes MÁV Zrt.-vélemény kialakításában, valamint a karbantartási munkák műszaki terveinek távlati fejlesztésekhez történő illesztésében.
 

Technológiai rendszerfejlesztési iroda (TRFI)

Az iroda feladat- és hatáskörébe tartozik a távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési szakterületek szakértői szintű képviselete és szakági állásfoglalások kiadása. A vasúti átépítésekhez kapcsolódó távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési felújítások előkészítése során a szakági tervek felülvizsgálata és jóváhagyása is a szervezet kompetenciájába tartozik mind a MÁV Zrt., mind a NIF Zrt. által bonyolított projektek során. A NIF Zrt., illetve más külső fél által készített Ajánlatkérési dokumentáció szakági fejezeteinek, illetve dokumentációjának elfogadása is a Technológiai rendszerfejlesztési iroda hatásköre. A felülvizsgálati és jóváhagyási tevékenység azonos szervezeten belüli gyakorlása biztosítja, hogy azonos szakmai érdekképviselet valósuljon meg országos szinten. Az elfogadott, jóváhagyott tervek alapján biztosítható a távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési szakszolgálatok hatáskörébe utalt külső és belső projektek közötti munkák összehangolása. A folyamatban lévő kivitelezési munkák esetében – az operatív döntések meghozatalán kívül – az iroda munkatársai látják el a szakmai képviseletet és az időszakonkénti helyszíni ellenőrzést.
Az iroda további feladatai közé tartozik a MÁV Zrt. távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési szakszolgálatainak 3 éves beruházási tervének összeállítása fejlesztési, üzemeltetői, valamint külső partneri igények alapján, melyet a területi szakmai szervezetekkel együttműködve valósít meg. Az iroda felel a szakszolgálatokat érintő fejlesztési források allokálásához szükséges műszaki előkészítési anyagok elkészítéséért a szakmákon belüli konszenzus alapján, valamint a távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési szakszolgálatok projektjavaslataival kapcsolatos részletes műszaki tartalom kidolgozásáért, előzetes költségbecslések elkészítéséért és a fejlesztésekhez kapcsolódó anyagbeszerzési igények műszaki specifikációjának felülvizsgálatáért, szükség szerint azok elkészítéséért, az anyagigénylések koordinálásáért.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©