A cikk szerzője:

Kiss-Becze Eszter főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság

A MÁV Zrt. – független pályahálózat-működtetőként – a vasútvállalatok, vasúti társaságok számára nyújtott megfelelő színvonalú szolgáltatásainak biztosítása érdekében alakította ki a pályaműködtetési stratégiáját, melynek fókuszában a hosszú távú, megbízható pályaműködtetés áll. Ezt úgy kívánja megvalósítani, hogy az állami költségvetési forrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel.

Ingatlanfejlesztési iroda (INFI)

A fenti célok elérése érdekében számos feladat ellátása szükséges. A feladatok egy része hosszabb távú, elméleti előkészítő munka. Ilyenek például: ingatlanfejlesztési stratégiai programok, fejlesztési koncepciók kidolgozása, közreműködés fejlesztési, beruházási és hálózati szintű karbantartási tervek kialakításában, a fejlesztésekkel kapcsolatos építészeti és arculati előírások kidolgozása, közreműködés kutatási és fejlesztési feladatokban, műemlékvédelmi és egyéb szakmai szabályzatok kiadása.
A feladatok másik része operatív jellegű. Idetartozik az ingatlanhoz kapcsolódó üzleti-tulajdonosi döntések előkészítése, közreműködés a CNC korridorok, valamint az OSZZSD korridorok fejlesztésének szakmai feladataiban, beruházási projektek előzetes szakmai tervezési programjának összeállítása, a tervezés szakmai koordinálása, tervjóváhagyás, beszer­zési eljárásokban való szakmai részvétel (5., 6. ábra).

5. ábra. Kisvárda állomás felvételi épületének látványterve6. ábra. Püspökladány vasútállomás felvételi épületének látványterve

További fontos feladatok a szakmai kapcsolattartás külső – hazai és nemzetközi – szakmai szervezetekkel és a MÁV Zrt. szervezeti egységeivel, továbbá a MÁV Zrt. főépítészi feladatainak ellátása, országos, fővárosi, önkormányzati településfejlesztési koncepciók, stratégiák véleményezése, fentiek során a társaság céljainak, érdekeinek érvényesítése.
Az elmúlt 6 évben elért eredményeinket eddig több alkalommal jutalmazták hazai és nemzetközi szakmai szervezetek, és ez azt mutatja, hogy jó irányban halad az ingatlanállomány átalakítása (7. ábra).

7. ábra. Vasúti építmények és díjakDöntéselőkészítési iroda (DEI)

A MÁV Zrt. és a NIF Zrt., valamint a MÁV Zrt. és az önkormányzatok közötti egykapus kapcsolattartó, a MÁV Zrt. fejlesztési szakmai szervezetek és az üzemeltetői szakmai szervezet között pedig koordináló tevékenységet lát el. Feladata a fejlesztésekhez és a beruházásokhoz szükséges műszaki tervekhez, tenderdokumentációkhoz a szakági jóváhagyások megszerzése, a MÁV Zrt. fejlesztési és üzemeltetői szempontjainak az érvényesítése.
Összefogja és irányítja a közép- és hosszú távú fejlesztési programok kidolgozását, közreműködik a stratégiák kidolgozásában, a területfejlesztési tervek készítésében és adatszolgáltatásban, továbbá részt vesz a tevékenységéhez kapcsolódó üzleti, tulajdonosi döntések előkészítésében. 
Feltérképezi a vasútvállalati igényeket, valamint a vasúti szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeit, amelyeket tervbe emel, illetve transzformálja a vasúti környezetre. A megvalósítandó beruházások, felújítások és karbantartások terveinek szakmai összehangolása, komplex tervvé integrálása. A MÁV Zrt. egységes véleményének kialakítása szintén az iroda hatásköre.
Kiemelt projektkoordinátori feladatai vannak bizonyos intermodális csomópontok (8. ábra), ipari parkok, Tram-train, városi és elővárosi közösségi közlekedésfejlesztés és egyéb külső lebonyolítású projektek előkészítésében, ahol a MÁV Zrt. szakmai álláspontjának teljes körű képviseletét látja el.

8. ábra. Az intermodális csomópont látványterve Kaposvár vasútállomás fejlesztéséhez
Közreműködik az európai CNC korridorok (Mediterrán, Orient, Rajna–Duna) Magyarországot érintő szakaszaival kapcsolatos fejlesztési tevékenységben, valamint az OSZZSD korridorok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai feladatokban.

Szalai Zsolt

Forrásallokációs igazgatóság

A ma is aktuális, 2017. január 1-jén életbe lépett Működési és Szervezeti Szabályzat módosításával jött létre a Stratégiai vezérigazgató-helyettesi szervezetben a Forrásallokációs igazgatóság. Megalakulásának célja, hogy a MÁV Zrt. számára rendelkezésre álló különböző forrásokat egy előre kialakított szabályrendszer alapján, a hatályos stratégiai elvárásoknak megfelelően ossza szét annak érdekében, hogy azok teljes körű és optimális felhasználása valósulhasson meg. Fontos célkitűzés ezek mellett az azonosított források felhasználásának vagyonkörönkénti, projektszintű nyomon követése, amihez elengedhetetlenül szükséges a 2017-ben bevezetett SAP vállalatirányítási rendszer érintett moduljainak kezelése, karbantartása, fejlesztése.
A Forrásallokációs igazgatóságon belül létrejött a beruházások, felújítások forrásaiért felelős CAPEX iroda, valamint a karbantartási és üzemeltetési források teljes körű és hatékony felhasználása érdekében az OPEX iroda (9. ábra).

9. ábra. A Forrásallokációs igazgatóság szervezete

CAPEX iroda

A CAPEX iroda feladata a beruházáso­kat, felújításokat érintően a források elosztása, és a hozzá kapcsolódó moni­to­ring-, riportingtevékenység, továbbá az SAP for­rás­me­ned­zs­ment-­fela­da­tok el­lá­tá­sa. A szer­ve­zet célja a folyamatosan fejlődő szolgáltatási színvonalat biztosító, ügyfél­ori­entált, fenntartható, biztonságos, a hazai közlekedési célokhoz és az európai hálózatokhoz is illeszkedő magyar vasúti hálózat kiépítéséhez és működtetéséhez szükséges források biztosítása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló forrásokat és a beérkezett beruházási igényeket összhangba hozza üzletág, vagyonkör alapján. Ennek megvalósítása érdekében kialakítottuk a forrásallokáció szabályrendszerét, a források és projektek monitoringrendszerét. Az összes felmerülő költséget a megfelelő forrástípushoz rendeljük.
A MÁV Zrt. kincstári beruházásaival kapcsolatosan az alábbi mérvadó források állnak rendelkezésre:

  1. Pályaműködtetési szerződés alapján az Állam által biztosított felújítási költségtérítés. Ez a MÁV Zrt. legjelen­tő­sebb beruházási forrása, mely évi 15–18 Mrd Ft-ot tesz ki.
  2. Európai uniós források. Ezek jelenleg a 2020-ig tartó támogatási időszakban elnyert beruházásokra vonatkozó elszámolható fedezetet biztosítják.
  3. Célzott költségvetési támogatások.
  4. Önkormányzati és egyéb forrásátadások.
  5. Saját forrás (ÉCS, TFÉCS)

A CAPEX iroda kezeli a rendelkezésre álló forrásokat, nyomon követi a felhasználás alakulását, ezekről rendszeres beszámolót készít. Felelős az évközi és év végi zárási folyamatokban a forráskönyvelésekhez szükséges főkönyvi feladások elkészítéséért, valamint az alátámasztó analitika SAP-ban történő előállításáért. Az európai uniós forrásból megvalósuló projekteknél kialakítja a beruházások forrásoldali felügyeletét, be­kéri az ehhez szükséges adatokat, ezzel egyidejűleg a projektek elszámolásához szükséges belső önköltségszámítási szabályzat készítését menedzseli. A CAPEX iroda fontos feladata a kapcsolattartás a közlekedésfejlesztésben érintett szervezetekkel, az EU támogatású programok kapcsán kijelölt minisztériumokkal.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©