A cikk szerzője:

Kiss-Becze Eszter főigazgató
MÁV Zrt.

Bemutatkozik a MÁV Zrt. Stratégiai és fejlesztési főigazgatóság

A MÁV Zrt. – független pályahálózat-működtetőként – a vasútvállalatok, vasúti társaságok számára nyújtott megfelelő színvonalú szolgáltatásainak biztosítása érdekében alakította ki a pályaműködtetési stratégiáját, melynek fókuszában a hosszú távú, megbízható pályaműködtetés áll. Ezt úgy kívánja megvalósítani, hogy az állami költségvetési forrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel.

OPEX iroda

Az OPEX iroda fő célkitűzése a karbantartási és üzemeltetési források felhasználásának folyamatos nyomon követése, figyelése, OPEX beszámolási rendszer kialakítása és az ahhoz szükséges adatok, információk bekérése az érintett szervezetektől. A szervezet rendszeres terv-tény elemzéseket készít az esetleges eltérések okainak feltárása érdekében, a karbantartási projektek utóértékelésével pedig fontos tapasztalatokat gyűjt a jövőre vonatkozóan.
A MÁV Zrt.-nél bevezetett integrált vállalatirányítási rendszerben a szervezet feladata a karbantartási projektstruktúra kialakítása az SAP PS moduljában. A kialakított projektekhez felhasználható keretértékek megadása és karbantartása, a karbantartási tevékenység végzése során az esetlegesen megmaradó források kezelése érdekében szükséges korrekciók elvégzése, illetve javaslattétel a megmaradt forrásfelhasználásra szintén az OPEX iroda feladatai közé tartozik.
Az OPEX iroda részt vesz a havi pénzügyi zárásban, a PM rendelésekben lévő, a zárási folyamatot akadályozó hibák feltárásában, majd ezek javításának felügyeletében. Kiemelt tevékenység a tárgyévet követő három év műszaki és gazdasági tervezési folyamatában való részvétel. A szervezet közreműködésével alakul ki a gazdasági gördülő tervezés. A közel­jövő feladata a tevékenységalapú tervezés irányába történő elmozdulás a jelenleg megszokott költségnemi tervezés módszerétől.
A karbantartási és üzemeltetési munkák SAP-ból nyert adatok elemzésével standard vezetői riportstruktúrában vezetői döntés-előkészítő elemzések készülnek. E tevékenység magasabb színvonalú végzése érdekében az OPEX iroda kezdeményezte egy BI rendszer (Business Intelligence – üzleti intelligencia) előkészítését, melynek keretében a jövőben az SAP adatbázis felhasználásával készíthetők el a szükséges lekérdezések, riportok és elemzések.
A karbantartási és üzemeltetési feladatok tervezhetőbb megvalósítása érdekében központi szerződések megkötése vált szükségessé, ebben a folyamatban az OPEX iroda is közreműködött. A jövőben a szerződések folyamatos figyelésével (monitoringjával) biztosítani kell azok felhasználását.
A MÁV Zrt. kötelezettsége az EU-forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel érintett infrastruktúra korlátozásmentes működésének biztosítása a kötelező fenntartási időszakra, közismert nevén az „emelt szintű karbantartás”. Tekintettel arra, hogy a szükséges forrásigény a fejlesztések megvalósulása miatt folyamatosan nő, ezért az elmúlt évtől rendszeresen céltartalékot képezünk, ennek meghatározásában és biztosításában az OPEX iroda is tevékenyen közreműködik.

A Forrásallokációs igazgatóság feladatai a következő időszakban

Az elmúlt évben bekövetkezett változások talán korszakalkotónak mondhatók a MÁV Zrt. életében. A Pályaműködtetési szerződés keretében hosszú távon biztosított finanszírozási háttér, továbbá az integrált vállalatirányítási rendszer lehetővé teszi, hogy a stratégiai célokhoz illeszkedő beruházásokat, felújításokat, karbantartásokat hosszabb távon tervezhessük és előkészíthessük. Ezzel biztosítható a MÁV Zrt. kiszámítható, a tulajdonos és a finanszírozás szempontjából is előrelátó beruházási, fejlesztési és karbantartási portfólió kialakítása.

A Forrásallokációs igazgatóság kapcsolata a társszervezetekkel és a MÁV-csoporton belül

Korábban jellemző volt a központi szervezetek és a pályavasúti területi igazgatóságok közötti nehézkes információáramlás. A területek nem ismerték kellőképpen a központban zajló tevékenységeket, illetve a hálózati karbantartások, felújítások és beruházások részletei sem voltak ismertek előttük. A hatékony és kétoldalú információáramlás és az egységes gondolkodásmód kialakítása érdekében létrehoztunk több olyan információs csatornát, melyek segítenek az esetleg felmerülő nehézségek kezelésében.
Fontos kiemelni ezek közül a Forrás­allo­kációs igazgatóság által a vállalat felsővezetése, a pályavasúti területi igazgatóságok és a pályavasúti kontrolling szervezete részére a CAPEX–OPEX bontásban készített rendszeres havi és negyedéves beszámolókat.
Kiemelendők a területi gazdálkodási szervezetek és a műszaki területek részvételével megtartott rendszeres ülések, a Területi OPEX Munkacsoportok (TOM-ok), melyek keretében megvitatjuk az aktuális feladatokat, problémákat, segítve ezzel is a területi szervezetek felelősségteljes munkáját.
Az OPEX iroda koordinálásában az elmúlt évben bevezettük a Területi Üzemgazdasági Konzultációs rendszert, melynek keretében az egyes területeket végiglátogatva egyeztetünk tevékenységeikről.
A Forrásallokációs igazgatóság nagyon fontos partnere továbbá a Kontrolling igazgatóság, ezzel a szervezettel rendszeresek az egyeztetések az aktuális gazdálkodási feladatokról, a követendő stratégiáról.
A pályavasúti területi igazgatóságokhoz kapcsolódva szintén meghatározó partnere a Forrásallokációs igazgatóságnak az Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezet és igazgatóságai.

Vizi Zsolt

Beruházáslebonyolító igazgatóság

2017. januárjától Beruházáslebonyolító igazgatóságként végezzük feladatainkat. A szervezet tevékenysége kiterjed a MÁV Zrt. hatáskörében megvalósuló fejlesztési, beruházási, felújítási, hálózati szintű karbantartási kivitelezési munkák teljes vertikumára, beleértve tervezési és kivitelezési diszpozíciók elkészítését, a szerződéskötést, műszaki ellenőrzést és a kapcsolódó elszámolási folyamatokat (10. ábra).

10. ábra. A beruházáslebonyolítás szervezeteÖsszegezve: az igazgatóság az előkészítéstől adott esetben a jótállási kötelezettségek megszűnéséig egy kézben tartva valósítja meg az előzőekben felsorolt (mai kifejezéssel élve) projekteket.
A projektek műszaki és szakmai szempontból is komplexek. A szervezet által megvalósított projektek között egyaránt szerepelnek pályás, TEB-es, építészeti, in­formatikai, gépészeti munkák és létesítmények, továbbá eszközbeszerzések. A tevékenységet ISO minőségirányítási rendszerben végezzük. 

Szervezeti egységeink feladatai

Back Office

A szervezet elsődleges feladata a tervezési és lebonyolítási folyamatot támogató gazdasági, adminisztratív tevékenységek irányítása, beszámolási rendszer belső utasítások szerinti működtetése, valamint adatszolgáltatás a Kontrolling igazgatóságnak, a Forrásallokációs igazgatóságnak és a munkát megrendelő szervezeti egységeknek.
Ennek keretében a beruházási projektek pénzügyi elszámolása, a támogató IT rendszerbe történő rögzítése, a létesítmények előkészítési, tervezési, lebonyolítási, üzembe helyezési, aktiválási (ami kiterjed a NIF és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) által lebonyolított projektekre is) folyamatának támogatása a projektek generálásától a pénzügyi üzembe helyezésig.
Rendszeres adatokat szolgáltat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által, az állami beruházások folyamatos felügyeletére kifejlesztett elektronikus nyilvántartásba, a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerben (KÁBER).

Központi lebonyolító osztály

Az osztály alapvető feladata az igazgatóság hatáskörébe utalt EU- vagy egyéb támogatásból megvalósuló projektek teljes körű menedzselése, az előkészítési szakasztól a fenntartási időszak lezárásáig. A Központi lebonyolító osztály irányítja a projekteket, ellátja a végrehajtás során szükségessé váló koordinációs és nyilvántartási feladatokat. Operatív kapcsolatot tart a támogatásközvetítő, felügyelő-ellenőrző intézményrendszerrel (Irányító Hatóság, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály, Európai Támogatásokat Auditáló Fő­igaz­ga­tó­ság (EUTAF), az engedélyező hatóságokkal, az előkészítési és megvalósítási projektek érintett szereplőivel.
Közreműködik a Magyar Állam és az EIB között létrejött hitelszerződés alapján készült MÁV Zrt. és EIB közötti Projektmegvalósítási megállapodás előkészítéséből és végrehajtásából eredő MÁV Zrt. tevékenységek összehangolásában, dokumentálásában.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345Következő »
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2018 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©