A cikk szerzője:

Lakatos István híd- és alépítményi szakértő
MÁV Zrt.

TramTrain-közlekedés bevezetése Szeged–Hódmezővásárhely között – A nagyvasúti műtárgyak üzemeltetése

A MÁV Zrt. területén a szegedi Pályavasúti Területi Igazgatóság szerezhetett elsőként üzemeltetői tapasztalatokat közúti vasút létesítésében. A 2018-ban kezdődött nagy munkában minden szakszolgálat érintett volt, köztük a Területi Pályalétesítményi Osztály is. A műtárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása szervezetileg a pályaüzemeltetés részét képezik. A nagyvasúti műtárgyak üzemeltetési feladatainak bemutatása részben a beruházás időrendi sorrendjét követi, részben tematikus. Főbb fejezetek: a beruházással érintett vasútvonalszakasz és az érintett műtárgymunkák bemutatása, a munkák előkészítése és a kivitelezés ellenőrzése, az Algyői vasúti Tisza-híd hegesztett szerkezeteihez tartozó felügyelet időszerű feladatainak felsorolása, a máig ható előzményekkel együtt.

A beruházással érintett vasútvonalszakasz

A beruházással érintett Szeged–Békéscsaba–Kötegyán–országhatár (135. számú) vonal nem transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti pálya. A vasútvonal kezdőpontja Szeged állomás, de a szelvényezés ellentétes irányú, az eredetileg 1870. no­vember 16-án forgalomba helyezett Nagy­várad–Szeged–Dálja-vasútvonalnak megfelelően. A munkába vett nyílt vasútvonal hossza körülbelül 22 km. Az avult pálya paraméterei: vonali sebessége 80 (60) km/h, megengedett tengelyterhelése 210 kN, 48-as rendszerű, hézagnélküli kialakítású, nem villamosított. Az átépített pálya paraméterei: vonali sebessége 100 km/h, megengedett tengelyterhelése 225 kN, 54-es rendszerű, hézagnélküli kialakítású, nem villamosított. Az átépítés során többségében új anyagok épültek be, azonban használt anyagokat is felhasználtak. Az Algyői vasúti Tisza-híd és Kopáncs megállóhely között második vágány épült. Szeged Rókus állomáson, az 1. számú városi villamos pályájához való csatlakozás a használaton kívüli állomási vasúti vágány átalakításával létesült. A hódmezővásárhelyi villamos pálya új építésű, mintegy 3,4 km hosszú és Hódmezővásárhely Népkert állomáson ágazik ki a nagyvasúti vonalból. A vasútvonalszakaszban lévő műtárgyak teherbírása egységesen a Vasúti Hídszabályzat H.1.2. Utasítás szerinti LM 71 jelű teher.

A Szeged Rókus–Hódmezővásárhelyi Népkert állomásközben lévő műtárgymunkák

Négy avult állapotú beton csőátereszt átépítettek 1,50/1,50 m nyílású vasbeton keretekre, két meglévő vasbeton kerethidat felújítottak és átalakítottak, az Algyői vasúti Tisza-hidat (1–3. ábra) részben felújították, részben átalakították. A vonali műtárgyaknál az átépítések során a régi betoncsöveket teljesen elbontották, új kereteket építettek, a megmaradó műtárgyaknál felújítást végeztek, a csatlakozó mederszakaszok burkolatait mindenhol átépítették.
Minden vonali műtárgynál a fejelemeket árvízi elzárásra alkalmas módon alakították ki. A fejelemekbe bebetonozott „U” szelvénypárok alkalmasak fapallós, homokzsákos elzárásra. Egy keretnél ülepítő műtárgy is épült.

1. ábra. Az Algyői vasúti Tisza-híd vonalas vázlata

2. ábra. Kezdőponti jobb oldal felőli nézet (2019. november 15.)

3. ábra. Végponti jobb oldal felőli nézet (2021. május 4.)

Átalakítások, erősítések az Algyői vasúti Tisza-hídon 2018-ban

Ártéri hídszerkezetek

A főtartó alsó övrudak alsó övlemez­csonkjain tapasztalt repedéseknél, a dia­fragma alsó bekötését megszüntették, a keresztirányú alsó övet eltávolították és az átrepedt alsó övlemezcsonkokat lágy átmenettel kivágták [1]. A főtartók bal oldalán új gyalogjárókonzolt építettek. A régi, egyedi lekötésű 48-as sínrendszert 54E5 rendszerű, hosszvályús rugalmas (Edilon rendszerű) sínleerősítésre építették át.

A cikk folytatódik, lapozás:123456Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Tarján F. Az algyői vasúti Tisza-híd. A kezdetektől a TramTrain beruházásig. Sínek Világa 2020;3:31-35.
  • [2] Legeza I. Az algyői vasúti Tisza-híd próbaterhelései (2018/2019). Sínek Világa 2020;5:8-13.
  • [3] Evers A. Az algyői Tisza-híd átépítése. Mélyépítéstudományi Szemle XXVII;9.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©