A cikk szerzője:

Lakatos István híd- és alépítményi szakértő
MÁV Zrt.

TramTrain-közlekedés bevezetése Szeged–Hódmezővásárhely között – A nagyvasúti műtárgyak üzemeltetése

A MÁV Zrt. területén a szegedi Pályavasúti Területi Igazgatóság szerezhetett elsőként üzemeltetői tapasztalatokat közúti vasút létesítésében. A 2018-ban kezdődött nagy munkában minden szakszolgálat érintett volt, köztük a Területi Pályalétesítményi Osztály is. A műtárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása szervezetileg a pályaüzemeltetés részét képezik. A nagyvasúti műtárgyak üzemeltetési feladatainak bemutatása részben a beruházás időrendi sorrendjét követi, részben tematikus. Főbb fejezetek: a beruházással érintett vasútvonalszakasz és az érintett műtárgymunkák bemutatása, a munkák előkészítése és a kivitelezés ellenőrzése, az Algyői vasúti Tisza-híd hegesztett szerkezeteihez tartozó felügyelet időszerű feladatainak felsorolása, a máig ható előzményekkel együtt.2016

A korábbi hídvizsgálati jegyzőkönyvekben feltárt repedések javítása, műszeres ellenőrzése során repedéseket találtak a hossztartók gerinclemezében, a keresztbordák hossztartókhoz bekötő varratai melletti átmeneti zónákban. A témában szakértői véleményt, később kivitelezési tervet készített az MSc Kft. A szakvéleményt és a tervet is jóváhagyta a MÁV Zrt. ÜF PLI Híd Osztály. A javítás és erősítés a MÁV FKG Kft. kivitelezésében valósult meg.

A TramTrain-munkákhoz kapcsolódó vizsgálati megállapítások

  • A kereszttartónál lángvágásos sérüléseket szenvedtek a gerinclemezek és a hossztartókat bekötő szögacélok az erősítéseknél. A sérülések különböző mértékűek voltak, többnyire a szegecsek eltávolítása során keletkeztek, javítás nem történt. A mederszerkezet kezdőponti végkereszttartónál vastagabb hevederlemezt építettek be a sérülés miatt.
  • A bal parti hullámtéri szerkezet pályalemezén rétegességet fedeztek fel a hosszvályúfuratok készítése idején. A tervező nyilatkozott arról, hogy a rétegesség a híd teherbírását nem csökkenti (8. ábra).
  • A hosszvályús rugalmas leerősítésű pálya építése során a korábbi furatok nagy részét meghagyták és új furatokat készítettek, így az ortotróp pályalemezek kitöltetlen lyukakkal lettek tele. Az új furatok készítése során helyenként belefúrtak a kereszttartók gerinclemezébe és a kereszttartók gerinclemezeinek nyakvarrataiba, továbbá a régi és új furatok közeli (1,5*d távolságnál közelebbi) távolságai miatt egyes furatokat be kellett hegeszteni. 76 helyen volt szükség egyedi kialakításra vagy javításra. Tervezői nyilatkozat készült a sérülésekről és a javításokról. A furatokat behegesztették.
  • A hídon végzett sínvágások során belevágtak vágókoronggal az ortotróp pályalemezbe hat helyen, amelynek javítása behegesztéssel történt.

8. ábra. Rétegesség ortotróp pályalemezen Edilon furatnál (2018. június 28.)

Hegesztések vizsgálata

2018-as beépítésű hegesztések vizsgálati jegyzőkönyvei szerint hibát nem észleltek, a szemrevételezéses vizsgálatoknál az Edilon furatokhoz kapcsolódó hibák kivételével.
Az ortotróp pályalemez hosszirányú és keresztirányú illesztő tompavarratai találkozásainál és azok környezetében + 1 darab hosszvarrat kijelölt szakaszán (összesen 16 darab+1 darab helyszínen) az Algyői Gamma-Controll Kft. végzett ultrahang- és röntgenvizsgálatokat, amelyek két helyen indikációt mutattak:

  • négynyílású híd 29. kereszttartónál hosszvarrat-indikáció;
  • háromnyílású híd 18. kereszttartónál keresztvarrat indikáció. Javítás kiköszörüléssel és behegesztéssel.
  • A főtartók alsó öveinek repedéseit a repedt övlemezdarabok íves lemunkálásával javították.

A híd felügyeletének időszerű feladatai

A 225 kN legnagyobb tengelyterhelésnél nem nagyobb tengelyterhelésű, az LM71 és SW/0 jelű tehernél (MSZ EN 1991-2:2006.) nem kedvezőtlenebb igénybevételt okozó járművek közlekedése engedélyezett 100 km/h sebességgel. A próbaterhelések megfelelők voltak. A fokozatos terhelést az építési forgalom adta. A híd 1976. évi átépítése után megjelent meghibásodások és javítások, átalakítások szükségessé teszik a híd fokozott felügyeletét (9. ábra).

9. ábra. Hegesztett szerkezetek kialakítása az ortotróp pályalemez alatt (2020. november 19.)
A pályaszerkezetet és a sarukat hidász szakaszmérnök vizsgálja negyedévente egyszer az első évben, majd félévente egyszer a második évben a menetrend szerinti forgalom megindulását követően. Megfelelő állapot esetén ezek után be lehet fejezni a fokozott felügyeletet.
A közúti vasút új típusú hatásokat jelent a hagyományos vasúti hatások mellett. Üzemeltetői tapasztalatainkat várhatóan megosztjuk olvasóinkkal néhány év múlva.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456

Irodalomjegyzék

  • [1] Tarján F. Az algyői vasúti Tisza-híd. A kezdetektől a TramTrain beruházásig. Sínek Világa 2020;3:31-35.
  • [2] Legeza I. Az algyői vasúti Tisza-híd próbaterhelései (2018/2019). Sínek Világa 2020;5:8-13.
  • [3] Evers A. Az algyői Tisza-híd átépítése. Mélyépítéstudományi Szemle XXVII;9.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©