A cikk szerzője:

Lakatos István híd- és alépítményi szakértő
MÁV Zrt.

TramTrain-közlekedés bevezetése Szeged–Hódmezővásárhely között – A nagyvasúti műtárgyak üzemeltetése

A MÁV Zrt. területén a szegedi Pályavasúti Területi Igazgatóság szerezhetett elsőként üzemeltetői tapasztalatokat közúti vasút létesítésében. A 2018-ban kezdődött nagy munkában minden szakszolgálat érintett volt, köztük a Területi Pályalétesítményi Osztály is. A műtárgyakkal kapcsolatos feladatok ellátása szervezetileg a pályaüzemeltetés részét képezik. A nagyvasúti műtárgyak üzemeltetési feladatainak bemutatása részben a beruházás időrendi sorrendjét követi, részben tematikus. Főbb fejezetek: a beruházással érintett vasútvonalszakasz és az érintett műtárgymunkák bemutatása, a munkák előkészítése és a kivitelezés ellenőrzése, az Algyői vasúti Tisza-híd hegesztett szerkezeteihez tartozó felügyelet időszerű feladatainak felsorolása, a máig ható előzményekkel együtt.

A Csilléry-féle síndilatációs szerkezeteket elbontották, a vasúti pálya hőmozgását Vamav-készülékek biztosítják. A vizsgáló­kocsik felújításra kerültek. A pályalemezek felső felületének korrózióvédelmét felújították és B-5 járható felületi bevonattal látták el. A VIII. számú támasznál a jobb oldali fix saru béléslemeze a sarkoknál rugalmas lélegzést végzett, amit a felújítás keretében javítottak (1. táblázat).Mederszerkezet

A kereszttartók gerinclemezeit megerősítették. A megerősítés a hossztartók és a főtartók közötti szakaszt érintette, a kereszttartók gerincének felhizlalásával. A vizsgálókocsit felújították, valamint a félreálló helyeket lemázolták.

Pillérek

A híd saruelrendezését átalakították, aminek következményeként a háromnyílású szerkezet dilatációs mozgásának iránya is változott. A négynyílású szerkezet és mederhíd fix saruja maradt a IV., illetve a VI. pilléren. A háromnyílású szerkezet fix saruja a VI. mederpillérről a VIII. ártéri pillérre került (4. ábra). A tervezett fix sarus ártéri pilléreket megerősítették annak érdekében, hogy az új EuroCode alapú Vasúti Hídszabályzatban foglalt fékezőerők felvételére is megfeleljenek.
A megerősítés a pillér felmenőfalak, valamint a keszonok mellett, a hídtengellyel párhuzamosan futó résfalak és az azokat együtt dolgoztató összefogó lemezből áll. Az összefogó lemezek feletti felmenőfal- szakaszokat vasbeton köpenyezéssel erősítették meg.

4. ábra. VIII. támasznál, nyolc réspillért összefogó gerenda vasalása készül (2018. július 9.)

Hídfők

A meglévő térdfalnál kisebb vastagságú és magasságú térdfalakat alakítottak ki, és egyes szegélyeket is átalakítottak a kábelek elhelyezhetősége miatt. A híd végein – térdfalakra ültetett – bordás kiegyenlítő lemezeket helyeztek el. A kiegyenlítő lemezek mellett, kétoldalt 25 cm szélességű monolit beton vízelvezető vályúkat létesítettek, amelyek a felszínről szivárgó vizeket vezetik el a kiegyenlítőlemez keresztszivárgójáig, amely végül oldalra, a rézsűkön kialakított surrantókhoz juttatja.
Mindkét hídfő kifolyási oldalán új vasbeton gyalogjárókonzolt építettek kábelalépítményekkel. A hídfők után 10%-os esésű betonrámpák épültek.

Vasúti pálya rugalmas átmenete

A hídon lévő vasúti pálya és a folyópálya között rugalmas átmenetet alakítottak ki elvékonyodó SZK-rétegek és CKT-ékek beépítésével, valamint kis nyomású cementes injektálással.

Kimosódás helyreállítása, medervédelem

A felügyeleti tevékenységünk keretén belül, a hídvizsgálatok során a VI. pillér kifolyási oldalán felfedezett kimosódást helyreállították. A további kimosódás megakadályozására rögzítő kőrakatot létesítettek a pillér körül.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

  • [1] Tarján F. Az algyői vasúti Tisza-híd. A kezdetektől a TramTrain beruházásig. Sínek Világa 2020;3:31-35.
  • [2] Legeza I. Az algyői vasúti Tisza-híd próbaterhelései (2018/2019). Sínek Világa 2020;5:8-13.
  • [3] Evers A. Az algyői Tisza-híd átépítése. Mélyépítéstudományi Szemle XXVII;9.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2021 / Különszámában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©