A cikk szerzője:

Szabó József vasútépítési és fenntartási, vasúti felépítményszerkezeti szakértő

Kitérők működtetése, üzemeltetése (2. rész)

Az első részben többször is utaltam a váltóállítás során fellépő erők kezelésére, és a nagyobb súlyú csúcssínek mozgatását elősegítő csúcssíngörgők alkalmazására. Ezúttal részletesen bemutatom ezek működési elveit, alkalmazási körüket és a görgők fejlődési (fejlesztési) irányvonalait. (A könnyebb nyomon követhetőség érdekében a fejezeteket, ábrákat és táblázatokat folyamatosan számozzuk – a szerk.)

 

Azonnal megfogalmazódott, hogy markánsan el kell választani:

  • a kitérőszerkezet beépítéséből,
  • a gyártásból,
  • a konstrukciós (vagy szerkezeti) kialakításból,
  • az üzemeltetésből adódó hiányosságok értékelését és kezelését.

Választ kell keresni arra, hogy mi okozza, okozhatja ezeket a nagy és gyors méretváltozásokat?
Milyen összefüggések vannak akár az alátámasztást biztosító vasbeton aljak, illetve a keresztezés U alakú vezetővasai között?
A másik fontos elv az volt, hogy a mérési eredmények összehasonlításában az abszolút (terv szerinti) értékek elsősorban a fontosak, de ugyanilyen fontosak azok eltérései, a szórások nagyságrendjei is. 

A mérések és vizsgálatok sorrendjének meghatározása

A kitérők egyenes irányú E, illetve a kitérőirányú K oldalán egyaránt keresztirányú (átlós) mérések, az 54. ábrán látható segédeszköz alkalmazásával.
Az ellenőrző mérés során az 50. aljon a keresztezési középrész és a vezetősínes pályasín csavarjait átlóban a speciális mérőcsavarral helyettesítettük, és megmértük aljanként és irányonként a furatok átlós távolságát (55. ábra).

54. ábra. Speciálisan megmunkált KL síncsavar központosított tüskével

55. ábra. Az átlós furattávolság ellenőrző mérése

Az ellenőrző mérések eredményei 

A mérési eredményeket és az egyes jellemzőkhöz tartozó határértékeket a 6. táblázat tartalmazza.
A kismértékűnek tekinthető méreteltéréseket vastagon szedett, míg a kirívónak ítélt eltéréseket vastagon szedett és aláhúzott számmal jelöltem.
A mérési eredmények alapján egyértel­műen kirajzolódott, hogy a betétek gyártás közbeni helytelen elhelyezése vagy elmozdulása az ok, ugyanis a KL síncsavarok teljes behajtásával a csavaroknak a betétekben való pozicionálását a lehető legkorrektebben lehetett biztosítani.


A közös felülvizsgálat során is teljesen bebizonyosodott ez az állapot, így a javító beavatkozás a VAMAV Kft. részéről elkerülhetetlenné vált. Mivel a keresztezési középrész alatt lévő sínszékek helyzete kötött, így csak a két külső oldali vezetősínes sínszékekhez lehetett nyúlni.
A helyszíni mérési eredmények azt mu­tatták, hogy a beavatkozást elegendő a két szomszédos alj érintésével elvégezni. A javítást a VAMAV Kft. csak erre a helyre illeszthetően, egy speciális excentrikus furattal ellátott sínszék formájában oldotta meg.
A hosszú távú és biztonságos üzemeltetés érdekében ezt a kérdést napirenden kell tartani, és megnyugtató megoldást kell rá keresni és találni.
Összegzésként újból és határozottan szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kitérők folyamatos működtetéséhez és üzemeltetéséhez nagyon fontos, mi több, elengedhetetlen az alapos elméleti szakmai ismeret, a kitérők megfelelő konstrukciós és szerkezeti ismerete, az előírt felügyeleti vizsgálatok igen alapos és körültekintő végrehajtása, az ellenőrzésekhez szükséges technikai és egyéb mérőeszközök megléte, valamint azok előírás szerinti alkalmazása.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző12345678
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2014 / 6. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©