A cikk szerzője:

Dr. Liegner Nándor egyetemi docens
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Síndilatációs készülékek elhagyásának hatása (2. rész) – Hosszirányú mozgások járműterhek hatására Edilon rendszerű pályaátvezetés esetén

A BME Út és Vasútépítési Tanszék részéről kutatási jelleggel pályaméréseket végeztünk a 100-as számú vasútvonal 1974+37 szelvényében lévő Keleti-főcsatorna hídjának próbaterhelése során, Hajdúszoboszlónál. A kutatás célja a pálya-híd kölcsönhatás meghatározása a járműterhek hatására bekövetkező hosszirányú elmozdulások és erők tekintetében, Edilon rendszerű pályaátvezetés esetén. Vizsgálatunk végső célja annak megállapítása, hogy elhagyható-e, és ha igen, milyen feltételekkel a síndilatációs készülék 40,0 m támaszköz fölött.


A híd pályalemeze a mozgó saru felőli hídfőnél 1,37 mm-t, a fix saru felőli hídfőnél 1,31 mm-t mozdult el hosszirányban. A sín hosszirányú elmozdulása a mozgó sarunál 0,72 mm, a fix sarunál 0,61 mm volt. Valamennyi elmozdulás a mozgó saru irányába következett be, a statikus teher hatására a híd Debrecen felé mozdult.

4. ábra. A sín és a híd hosszirányú elmozdulása a híd mozgó saru felőli végénél5. ábra. A sín és a híd hosszirányú elmozdulása a híd fix saru felőli végénél

A 40 km/h sebességű mozdonyáthaladás során mért elmozdulásokat a 6–9. ábrák tüntetik fel. A mozgó saru felől a fix saru irányába történő haladás esetében a híd pályalemeze a mozgó saru felőli hídfőnél 1,12 mm-t, a fix saru felőli hídfőnél szintén 1,12 mm-t mozdult el hosszirányban. A sín hosszirányú elmozdulása a mozgó sarunál 0,64 mm, a fix sarunál 0,58 mm volt (6–7. ábra). A fix saru felől a mozgó saru felé haladás esetében a pályalemez hosszirányú elmozdulása a mozgó sarunál 1,05 mm, a fix sarunál 1,22 mm, a sín elmozdulása a mozgó sarunál 0,65 mm, a fix sarunál 0,77 mm volt (8–9. ábra). A futamok iránya csupán kismértékben befolyásolja a pályalemez és a sín hosszirányú elmozdulását, az eltérés gyakorlati szempontból nem jelentős. A pályalemez és a sín a járműáthaladások hatására a mozgó saru – Debrecen – felé mozdult a mozgó sarunál is és a fix sarunál is.

6. ábra. A sín és a híd hosszirányú elmozdulása a híd mozgó saru felőli végénél, irány: M → F7. ábra. A sín és a híd hosszirányú elmozdulása a híd fix saru felőli végénél, irány: M → F 8. ábra. A sín és a híd hosszirányú elmozdulása a híd mozgó saru felőli végénél, irány: F → M
A 8. ábrán megfigyelhető, hogy amikor a mozdonyok a fix saru felől haladtak a mozgó saru irányába, a mozgó sarunál a pályalemez és a sín elmozdulásdiagramja valamelyest „lapultabb”, kvázi két csúcsa van. A lapultság nagyságrendileg mindössze egy-két tizedmilliméter, gyakorlati jelentősége valószínűleg nincs. Ez a jelenség azonban megfigyelhető valamennyi konstans, V = 5, 15, 40 és 80 km/h sebességű futamnál.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

  • MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások, 2. rész: Hidak forgalmi terhei. Magyar Szabványügyi Testület.
  • MÁV Zrt. (2009.) D. 12/H. Utasítás, Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete.
  • Magyar Államvasutak D54 sz. Építé­si és pályafenntartási műszaki adatok,előírások I. kötet. Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest,
  • 1986.
  • Dr. Liegner Nándor – Papp Helga: Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon 1. rész. Statikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások. Sínek Világa, 2017/1.11–16. o.
  • Dr. Liegner Nándor – Papp Helga: Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon 2. rész. Dinamikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások. Sínek Világa, 2017/2. 19–22. o.
  • Liegner N., Kormos Gy., Papp H. (2015.): Solutions of omitting rail expansion joints in case of steel railway bridges with wooden sleepers. Periodica Polytechnica, Vol. 59, No. 4, 2015, DOI: 10.3311/PPci.8169 pp. 495–502.
  • Liegner Nándor – Papp Helga: Járműterhek hatására bekövetkező hosszirányú mozgások a Nádor–Sárvíz-csatorna hídján Rétszilasnál. Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2019. 03. 21-22. ISBN 978-963-8121-86-8.
  • Major Zoltán (2012.): A vasúti híd és vágány kölcsönhatása. Sínek Világa 2012/5, 24–27. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©