A cikk szerzője:

Dr. Liegner Nándor egyetemi docens
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Síndilatációs készülékek elhagyásának hatása (2. rész) – Hosszirányú mozgások járműterhek hatására Edilon rendszerű pályaátvezetés esetén

A BME Út és Vasútépítési Tanszék részéről kutatási jelleggel pályaméréseket végeztünk a 100-as számú vasútvonal 1974+37 szelvényében lévő Keleti-főcsatorna hídjának próbaterhelése során, Hajdúszoboszlónál. A kutatás célja a pálya-híd kölcsönhatás meghatározása a járműterhek hatására bekövetkező hosszirányú elmozdulások és erők tekintetében, Edilon rendszerű pályaátvezetés esetén. Vizsgálatunk végső célja annak megállapítása, hogy elhagyható-e, és ha igen, milyen feltételekkel a síndilatációs készülék 40,0 m támaszköz fölött.

Összefoglalás

Vizsgálatainkat eddig összesen három, Edilon sínkörülöntéses felépítményű hídon végeztük el:

 • A szolnoki Zagyva-hídon, annak eredményeit a Sínek Világa 2017. évi 1. és 2. számában részletesen bemutattuk.
 • A Keleti-főcsatorna hídján Hajdúszoboszlónál.
 • A Nádor–Sárvíz-csatorna hídján Rét­szi­las­nál.

A Nádor–Sárvíz-csatorna hídja egyvágányú, ortotróp pályalemezes, szélrács nélküli, kéttámaszú rácsos tartó. Az acélszerkezet hossza 48,00 mm. A híd előtt és után síndilatációs készülékek vannak beépítve. A vizsgálatokat és az eredményeket részletesen a Győri Közlekedéstudományi Konferencián, 2019. március 22-én ismertettük, itt – összefoglalás céljából – csak a szélsőértékeket közöljük.
A három hídon végzett vizsgálataink alapján az egyes futamtípusoknál kapott legnagyobb elmozdulásokat a 2. táblázat foglalja össze.


A 2. fejezetben bemutatottak alapján az MSZ EN1991-2:2006 szabvány ágyazatátvezetéses hidak esetében meglehetősen nagy tartományon belül ad meg hosszirányú mozgásokra vonatkozó határérté­keket, ágyazatnélküli hidaknál pedig külön kell előírni a határértékeket. Mérési adatainkkal ez a tartomány pontosítható. Az eredmények a pálya-híd kölcsönhatás modellezésénél használhatók fel.

Köszönetnyilvánítás

A Keleti-főcsatorna hídján a vizsgálatok előkészítését és végrehajtását dr. Mansour Kachichiannal, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék adjunktusával és Ugró Lászlóval, a BME Út és Vasútépítési Tanszék laboránsával végeztem, munkájukat ezúton megköszönöm. Köszönetet mondok továbbá Molnár Imre Máténak, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektvezetőjének, valamint Takács Dezsőnek, az RV2020 Konzorcium konzorciumi műtárgyreferensének, akik lehetővé tették a mérések végrehajtását.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456

Irodalomjegyzék

 • MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások, 2. rész: Hidak forgalmi terhei. Magyar Szabványügyi Testület.
 • MÁV Zrt. (2009.) D. 12/H. Utasítás, Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete.
 • Magyar Államvasutak D54 sz. Építé­si és pályafenntartási műszaki adatok,előírások I. kötet. Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest,
 • 1986.
 • Dr. Liegner Nándor – Papp Helga: Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon 1. rész. Statikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások. Sínek Világa, 2017/1.11–16. o.
 • Dr. Liegner Nándor – Papp Helga: Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon 2. rész. Dinamikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások. Sínek Világa, 2017/2. 19–22. o.
 • Liegner N., Kormos Gy., Papp H. (2015.): Solutions of omitting rail expansion joints in case of steel railway bridges with wooden sleepers. Periodica Polytechnica, Vol. 59, No. 4, 2015, DOI: 10.3311/PPci.8169 pp. 495–502.
 • Liegner Nándor – Papp Helga: Járműterhek hatására bekövetkező hosszirányú mozgások a Nádor–Sárvíz-csatorna hídján Rétszilasnál. Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2019. 03. 21-22. ISBN 978-963-8121-86-8.
 • Major Zoltán (2012.): A vasúti híd és vágány kölcsönhatása. Sínek Világa 2012/5, 24–27. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©