A cikk szerzője:

Dr. Liegner Nándor egyetemi docens
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Síndilatációs készülékek elhagyásának hatása (2. rész) – Hosszirányú mozgások járműterhek hatására Edilon rendszerű pályaátvezetés esetén

A BME Út és Vasútépítési Tanszék részéről kutatási jelleggel pályaméréseket végeztünk a 100-as számú vasútvonal 1974+37 szelvényében lévő Keleti-főcsatorna hídjának próbaterhelése során, Hajdúszoboszlónál. A kutatás célja a pálya-híd kölcsönhatás meghatározása a járműterhek hatására bekövetkező hosszirányú elmozdulások és erők tekintetében, Edilon rendszerű pályaátvezetés esetén. Vizsgálatunk végső célja annak megállapítása, hogy elhagyható-e, és ha igen, milyen feltételekkel a síndilatációs készülék 40,0 m támaszköz fölött.


Más konstans sebességgel történő mozdonyáthaladásoknál a mért el­moz­du­lás­diagramok hasonlóak, mint 40 km/h esetében. A mért eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. V = 5 km/h sebességgel – a mozgó saru felől a fix saru felé – történő mozdonyáthaladás során a mozgó sarunál a pályalemez 1,21 mm-t, a sín 0,64 mm-t, a fix sarunál a pályalemez 1,24 mm-t, a sín pedig 0,61 mm-t mozdult el hosszirányban. 80 km/h sebességnél – a fix saru­tól a mozgósaru felé haladásnál, a mozgó sarunál – a pályalemez 1,65 mm-t, a sín 1,43 mm-t, a fix sarunál a pályalemez 1,49 mm-t, a sín pedig 0,87 mm-t mozdult el hosszirányban. 5 és 40 km/h között a sebesség gyakorlatilag nem befolyásolta az elmozdulások nagyságát, 80 km/h-nál azonban nagyobb elmozdulások adódtak.

9. ábra. A sín és a híd hosszirányú elmozdulása a híd fix saru felőli végénél, irány: F → M
Vizsgálataink részét képezte a fékezés hatására bekövetkező elmozdulások meghatározása, amelyet két különböző járműmozgás mellett végeztünk el:

 • fékezés és megállás a hídon;
 • a hídon fékezve történő áthaladás.

A 10–15. ábrák feltüntetik azokat az elmozdulásdiagramokat, amelyeket akkor mértünk, amikor a mozdonyok intenzív fékezéssel a hídon álltak meg.

10. ábra. A sín és a híd hosszirányú elmozdulása a híd mozgó saru felőli végénél, irány: F → M11. ábra. A sín és a híd hosszirányú elmozdulása a híd fix saru felőli végénél, irány: F → M

A 10–11. ábrák azt az esetet mutatják, amikor a mozdonyok a fix saru felől haladtak a mozgó saru irányába – 1. táblázat szerinti 10. futam –, a fékezőerő tehát a mozgó saru (Debrecen) felé hatott. Eredményeink a következők:
– A pályalemez elmozdulása a mozgó sarunál a megállás előtti pillanatban 2,33 mm, közvetlenül a megállás után 1,16 mm, majd a lengés lecsillapodása után a statikus teher hatására 1,33 mm volt a mozgó saru felé. A megállás pillanatában a hosszirányú lengés 2,33–1,16 = 1,17 mm volt.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

 • MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások, 2. rész: Hidak forgalmi terhei. Magyar Szabványügyi Testület.
 • MÁV Zrt. (2009.) D. 12/H. Utasítás, Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete.
 • Magyar Államvasutak D54 sz. Építé­si és pályafenntartási műszaki adatok,előírások I. kötet. Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest,
 • 1986.
 • Dr. Liegner Nándor – Papp Helga: Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon 1. rész. Statikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások. Sínek Világa, 2017/1.11–16. o.
 • Dr. Liegner Nándor – Papp Helga: Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon 2. rész. Dinamikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások. Sínek Világa, 2017/2. 19–22. o.
 • Liegner N., Kormos Gy., Papp H. (2015.): Solutions of omitting rail expansion joints in case of steel railway bridges with wooden sleepers. Periodica Polytechnica, Vol. 59, No. 4, 2015, DOI: 10.3311/PPci.8169 pp. 495–502.
 • Liegner Nándor – Papp Helga: Járműterhek hatására bekövetkező hosszirányú mozgások a Nádor–Sárvíz-csatorna hídján Rétszilasnál. Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2019. 03. 21-22. ISBN 978-963-8121-86-8.
 • Major Zoltán (2012.): A vasúti híd és vágány kölcsönhatása. Sínek Világa 2012/5, 24–27. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©