A cikk szerzője:

Dr. Liegner Nándor egyetemi docens
BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Síndilatációs készülékek elhagyásának hatása (2. rész) – Hosszirányú mozgások járműterhek hatására Edilon rendszerű pályaátvezetés esetén

A BME Út és Vasútépítési Tanszék részéről kutatási jelleggel pályaméréseket végeztünk a 100-as számú vasútvonal 1974+37 szelvényében lévő Keleti-főcsatorna hídjának próbaterhelése során, Hajdúszoboszlónál. A kutatás célja a pálya-híd kölcsönhatás meghatározása a járműterhek hatására bekövetkező hosszirányú elmozdulások és erők tekintetében, Edilon rendszerű pályaátvezetés esetén. Vizsgálatunk végső célja annak megállapítása, hogy elhagyható-e, és ha igen, milyen feltételekkel a síndilatációs készülék 40,0 m támaszköz fölött.


A mért elmozdulások a következők:
– A pályalemez elmozdulása a mozgó sarunál a megállás előtti pillanatban 0,16 mm, közvetlenül a megállás után 1,09 mm, majd a lengés lecsillapodása után a statikus teher hatására 0,88 mm volt a mozgó saru felé. A megállás pillanatában a hosszirányú lengés 1,09–0,16 = 0,93 mm volt.
– A sín elmozdulása a mozgó sarunál a megállás előtti pillanatban 0,02 mm, közvetlenül a megállás után 0,58 mm, majd a lengés lecsillapodása után a statikus teher hatására 0,47 mm volt a mozgó saru felé. A megállás pillanatában a hosszirányú lengés 0,58–0,02 = 0,56 mm volt.
– A pályalemez elmozdulása a fix sarunál a megállás előtti pillanatban 0,29 mm, közvetlenül a megállás után 1,17 mm, majd a lengés lecsillapodása után a statikus teher hatására 1,00 mm volt a mozgó saru felé. A megállás pillanatában a hosszirányú lengés 1,17–0,29 = 0,88 mm volt.
– A sín elmozdulása a fix sarunál a megállás előtti pillanatban –0,23 mm a fix saru (Püspökladány) felé, közvetlenül a megállás után 0,43 mm a mozgó saru (Debrecen) felé, majd a lengés lecsillapodása után a statikus teher hatására 0,30 mm volt Debrecen felé. A megállás pillanatában a hosszirányú lengés 0,43+0,23 = 0,66 mm volt.
A mozdony gyorsulását, illetve lassulását a 15. ábra tünteti fel, a mintavételi frekvencia ebben az esetben is 100 Hz volt. A piros színnel jelölt 0,1 másodperc ablakszélességű mozgóátlag alapján a mozdony gyorsulása a megállás előtti pillanatban –2,2 m/s2, a megállás utáni pillanatban a lengések miatt +0,6 m/s2 volt. A mozdonyok fékezőereje révén mintegy 2 × 2,2 × 116 = 510,4 kN hosszirányú erő hatott a hídra, ez idézte elő a 13–14. ábrákon a 62,6 másodperc relatív mérési időnél kialakult elmozduláscsúcsokat.

15. ábra. A mozdony gyorsulása (fékezés és megállás), irány: M → F16. ábra. A sín és a híd hosszirányú elmozdulása a híd mozgó saru felőli végénél, fékezve áthaladás a hídon, irány: F → M
A pályalemezt és a sínt a függőleges teher a mozgó saru (Debrecen) felé, a fékezőerő pedig a fix saru (Püspökladány) felé mozdította. Fix saru felé történő fékezéskor az önsúlyból keletkező hosszirányú elmozdulás és a fékezőerőből keletkező elmozdulás ellentétes irányú, ezek csökkentik egymás hatását. A 13–14. ábrák alapján az önsúlyból nagyobb hosszirányú elmozdulás keletkezett, mint a fékezőerőből, így a két hatásból az eredő elmozdulás a mozgó saru (Debrecen) felé alakult ki, a fékezés irányával ellentétesen.
A 16. ábra példaként feltüntet olyan elmozdulásdiagramokat, amelyeket akkor mértünk, amikor a mozdonyok fékezve haladtak át a hídon, és a híd után álltak meg. A mozdonyok a fix saru felől haladtak a mozgó saru irányába – 1. táblázat szerinti 12. futam –, tehát a jármű ön­súlya és a fékezőerő is Debrecen felé mozdította a hidat. A pályalemez hosszirányú elmozdulása a mozgó sarunál 1,61 mm, a fix sarunál 1,75 mm, a sín elmozdulása a mozgó sarunál 1,30 mm, a fix sarunál 1,21 mm volt.
A mozdonyok Debrecen felől Püspökladány felé – tehát a mozgó sarutól a fix saru felé – történő fékezésekor a mozgó sarunál a pályalemez 0,59 mm-t, a sín 0,64 mm-t, a fix sarunál a pályalemez 1,24 mm-t, a sín pedig 0,61 mm-t mozdult el hosszirányban.

A cikk folytatódik, lapozás:« Előző123456Következő »

Irodalomjegyzék

  • MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások, 2. rész: Hidak forgalmi terhei. Magyar Szabványügyi Testület.
  • MÁV Zrt. (2009.) D. 12/H. Utasítás, Hézagnélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete.
  • Magyar Államvasutak D54 sz. Építé­si és pályafenntartási műszaki adatok,előírások I. kötet. Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest,
  • 1986.
  • Dr. Liegner Nándor – Papp Helga: Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon 1. rész. Statikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások. Sínek Világa, 2017/1.11–16. o.
  • Dr. Liegner Nándor – Papp Helga: Pályamérések a szolnoki vasúti Zagyva-hídon 2. rész. Dinamikus járműterhekből kialakuló hosszirányú mozgások. Sínek Világa, 2017/2. 19–22. o.
  • Liegner N., Kormos Gy., Papp H. (2015.): Solutions of omitting rail expansion joints in case of steel railway bridges with wooden sleepers. Periodica Polytechnica, Vol. 59, No. 4, 2015, DOI: 10.3311/PPci.8169 pp. 495–502.
  • Liegner Nándor – Papp Helga: Járműterhek hatására bekövetkező hosszirányú mozgások a Nádor–Sárvíz-csatorna hídján Rétszilasnál. Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2019. 03. 21-22. ISBN 978-963-8121-86-8.
  • Major Zoltán (2012.): A vasúti híd és vágány kölcsönhatása. Sínek Világa 2012/5, 24–27. o.
A teljes cikket megtalálja a folyóirat 2019 / 3. számában.
Ha szeretne rendszeresen hozzájutni a legfrisebb számokhoz, fizessen elő a folyóiratra.
A hozzászólások megtekintéséhez vagy új hozzászólás írásához be kell jelentkeznie!
Sínek Világa A Magyar Államvasútak Zrt. pálya és hídszakmai folyóirata
http://www.sinekvilaga.hu | ©